cele mai recente
poezii de dragoste

Iart?- m?, mama...

Colectia: Poezii de Dragoste


Mama mea era cea mai bun? mam?
din lume
seara dup? ce tata
aprindea lampa de petrol
ie?ea în pragul u?ii din lemn îmb?trânit atacat ?i el de carii ?i ne striga
pe fiecare pe nume "haide Teo
haide Ghi?? haide?i c?
vine furtuna"
în fuga noastr? ?i speria?i
mai pierdeam câte un pantof
prin iarba necosit?
din spatele casei

mama mea era cea mai bun? mam?
din lume
ne a?eza la masa
mult prea înalt? pentru noi
rupea pâinea în cinci
atâ?ia câ?i eram la mas?
dar deseori uita s? se pun?
?i pe ea la num?r

mama mea era cea mai bun? mam?
din lume
arunca dou? buc??i de lemn pe foc
ne inspecta somnul
acoperindu- ne pe fiecare
cu câte o p?tur? de cazarm?
rupt? r?u pe la col?uri
apoi vorbea cu Dumnezeu
ca s? ne vegheze somnul

mama mea era cea mai bun? mam?
din lume
sear? de sear?
î?i punea degetarul pe deget
lua un ac ?i ne cosea hainele
rupte la joac?
din când în când îl privea pe tata
?i-i repeta într- una
"degetarul ?sta s? mi-l pui pe deget când voi muri ca s?-mi aminteasc?
de voi sau poate c? ?i Dumnezeu
mai are câteceva de cârpit"
tata atunci se sup?ra r?u
?i înjura printre din?i "futu-i terenti?u m?si de via??"

mama mea era cea mai bun? mam?
din din lume
în seara aceea n-a mai cârpit
ciorapii lui tata a?a cum i-a promis
ci dup? un oftat greu
ne-a acoperit pe to?i cu privirea
apoi ne-a vorbit în ?oapt?
ca nu cumva s? o aud? cineva
str?in nou?
"noa o s? m? duc în pat
s? m? odihnesc pu?in
dar voi
s? mânca?i s?
stinge?i lampa
?i s? v? culca?i c? diminea??
avem de mers la pia?a din Dobre?ti
ca s? v? cump?r haine noi de ?coal?"

mama mea a era cea mai bun? mam? din lume
diminea?? m-am dus s? o trezesc
?i s? o prind de n?suc
a?a cum procedam de fiecare dat?
dar mama nu s-a mai trezit...

mama mea a era cea mai bun? mam? din lume
iart?-m? mama pentru c?
am uitat s?-?i pun degetarul pe deget...

iart?-m? mama...


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »