cele mai recente
poezii de dragoste

jack ?i vrejul de fasole

Colectia: Poezii de Dragoste


?

dau s? escaladez muntele mort s? m? lini?tesc câta

?i poate m? întâlnesc cu tata pe drum


întrucât am fost programat din preistoria emo?iei

s? fiu violent doar în versuri

nu m? pot scutura fizic pe mine însumi

pân? îmi bag min?ile înapoi în cap

?i cum nu mi-a trimis nimeni pe mail brief-ul

despre cum se exorcizeaz? demonii interiori

iar conceptul de liber arbitru e o p?c?leal? colosal?

?in degetele încruci?ate la spate

s? am baft? s? m? întorc acas?

cu urme de sânge închegat peste pl?gi deschise

iar toat? vindecarea s? doar? #aldracu de fain

în momentul în care îl g?sesc pe dumnezeuadânc în ADN mi s-a activat o gen? recesiv?

care atrage muta?ii comportamentale

apuc smocuri aspre ?i albe din barba tatei

care se preling din v?zduh

direct propor?ional cu nem?rginirea

?i le escaladatez ca-n “jack ?i vrejul de fasole”

iar el m? a?tept? în pisc & eman? lumin? în stare pur?

ca toate lucrurile care se în?eleg de la sine

nu scoate vreun cuvânt doar leviteaz?

ca o statuet? buddha grizonat? ?i cojit? de vreme

deasupra unui gheizer din care tâ?ne?te

ap? vie bogat? în iertarea p?catelor capitaletata parc? înf?ptuie?te toate r?s?riturile

care au existat vreodat? în acela?i timp

m-am mirat c? nu l-am prins la bere

a trebuit s? port palma cozoroc sudat? de frunte

ca s?-mi fie clar c? trupul lui îmb?trâne?te accelerat

cum vezi cu ochii în timp real

ros ca talpa tene?ilor ?ia ro?ii cu crampoane

cump?ra?i din pia?a mic? de la chinezi

care se toce?te la prima miu??


în?elepciunea s-a metamorfozat în om

iar omul în trunchi de pom fructifer

înr?d?cinat în de?ert

care nu cere ploaie

fiindc? fructele au fost demult culese

vrea s? se înveleasc? în cenu?? cosmic?

ca s? se poat? risipi în alb orbitor


am p??it curat spre izvorul cunoa?terii

dar am ajuns la tata murdar pe picioare de la joac?

iar el ?i-a pus ochelarii de citit

cu care nu mai poate s?-mi dea zilnic o palm?

c? doar nu am fost ?i nici nu mai pot s? fiu de zece pe linie

mi-am amintit cum furam fructe în copil?rie

cum colec?ionam pachete de chibrituri cu femei dezbr?cate

sau cer?eam coliv? pe strada cimitirului

?i mi s-a f?cut ru?ine ca de un secret dat în vileag


efectiv l-am implorat pe tata

dac? m? iube?te

s?-mi ofere solu?ii salvatoare de suflet singur

dar nu putea s? îmi r?spund?

cum s? îmi r?spund? dac? e mort

îl surprind cum prive?te lini?tit încoace

?i zâmbe?te calm cu gura închis?

deshidratat cu exteriorul

scoar?? de copac cu mere de aur

crapând în coada ochiului de bucurietata s-a înc?p??ânat s? rezolve algoritmul universului

cu care câ?tigi la lotto 6 din 49 ?i n-a reu?it

în schimb

la poarta raiului mii de cisterne descarc? pale?i de ?uic?

stive întregi din care poate oricând s? trag? o du?c?

dar n-o face fiindc? a?a vrea el


mi-a întins un plic drept mo?tenire

ca pe o scrisoare de sinucidere

s-o deschid cu un v?trai încins când sunt la mine acas?

a?a c? l-am lasat s? treac? prin tavan ?i l-am iertat

pentru c? nu era oricum nimic de iertat


jur c? p?rea atât de mândru de mine la final

încât la coborâre am alunecat lin pe barba lui

ca-n filme când sun? alarma la pompieri

înapoi pe propriul meu t?râm

iar plicul de hârtie s-a preschimbat

în pielea unui om care nu ?tie s? urle dup? ajutor

se citea clar la destinatar c? mi se adreseaz?

îmi scria numele în litere uitate

pe care nu mai ?tiu s? le pun în ordine

odat? ce le amestec


NU MURI ÎNAINTE S? TR?IE?TI

atât st?tea scrijelit într-un interior cicatrizat

ca fundul unui acvariu abandonat de sete

pe vremea când cristalele erau doar terapeutice

?i v?d de la o po?t? c? apartamentul în care locuiesc

e o grot? sinistr? a gândului în care sap constant

?i m? cred cea mai nevinovat? victim?

care opre?te clipa când are chef

?i pe zi ce trece m? adâncesc tot mai tare

cu dalta ?i din?ii în repetarea gre?elilor ancestrale

?i-n sevraj de vitamina D


mi-e panic? pu?in c? n-am s? reu?esc

s? ies afar? din cas? far? s?-mi pun în ghiozdan

colec?ia de cuvinte potrivite la care se a?teapt? cunoscu?ii

?i blestem / dar nu regret / clipa în care am început

s? m? reconstruiesc superficial

cu iluzii & nop?i albe & like-uri pe social media


sunt fiert / ?i totu?i nu pot / s? ies pe u?a aia în haine de zi

?i s?-mi desenez linii imaginare cu degetul mare deasupra capului

ce se dizolv? singure în cele din urm?

ca dârele l?sate de cursele aeriene care duc undeva important dar nu la noi

cerul pare atât de aproape încât îl ating ca pe o pânz? înr?mat?

pe care mama voia sa picteze o familie fericit?

dar n-o l?sa nimeni


†††

în civiliza?ia dinafara bulei mele izolat? de epicentru

via?a se desf??oar? în continuare obi?nuit & alert

iar eu o urm?resc paranoic de dup? perdele

ca o camer? ascuns? montat? de fric?

care nu înregistreaz? nimic


felicia crede c? e o coinciden?? ?i nu e

c? am c?lcat concomitent pe poteca plin? de b?l?rii

care duce ori la pierzanie ori spre un sine autentic

dar uite c? uneori juc?m murdar rela?ia asta

ca o partid? pertinent? de UNO la care e probabil

s? ne d?m c?r?i de umflat pân? ne ruin?m reciproc

înainte de-a fi citit regulamentul


imaginea nep?tat? pe care mi-am construit-o din ru?ine

fiindc? am pierdut ce conta mai mult

când m-am pierdut pe mine

începe s? se pr?bu?easc? precum un cli?eu

?i-mi caut un tricou negru care merge luat nec?lcat

ca s? ies la un date cu felicia ?i cu tot ce m? doare insuportabil


abia a?tept s? o ascult cum râde

?i s? tac necontenit cu neru?inare

în timp ce clipesc “mul?umesc” cu un ochi

?i “te iubesc” cu cel?lalt.


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »