cele mai recente
poezii de dragoste

precum un sticlar ce modeleaz? obiecte cu respira?ia sa controlat?

Colectia: Poezii de Dragoste


iubirea necesit? o anumit? stare de spirit
dac? nu m? crede?i întreba?i-v? preotul
un du-te vino ?erpuind printre vase
de parc? nicio duminic? nu a murit frumos pentru ziua
de luni
 
îmi am?gesc instinctele s? nu în?eleag? cât de fragili suntem 
în fa?a iubirii
lucruri care se întâmpl? unei persoane
dintr-o mie
întrerup scrierea ce umple peretele casei
 
dac? va fi r?zboi
sunetul de flaut al inimii va scoate cerbii
din albiile mun?ilor
îmi va fi greu s? car ap? cu ciurul
 
limba va dori s? ?tie ce senza?ie ai când e?ti împ?ratul
cuvintelor
nu ghioceii aduc prim?vara ci trecerea coarnelor
printre aburii ridica?i de misterul schimbului energetic
l?sat de o civiliza?ie care nu scria poezie
 
pân? la mine ploaia î?i alege punctul cel mai înalt
de parc? ar vrea s? cucereasc? ora?ul
paralizat
de fric?
din cartea personal? a mor?ilor
aud ro?ile unui car alegoric ce nu cunoa?te odihna
 
straturi de întuneric m? ridic? pân? când ating
turla bisericii
din care strig?tul nesfâr?it al iubirii
îmi d? starea aceea de spirit
 
de parc? ar vrea s? par? un accident
sau s? dea vina pe al?ii


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »