cele mai recente
poezii de dragoste

tata

Colectia: Poezii de Dragoste


se b?rbirea doar duminica
în palmele lui ridate de timp
?inea briciul pe care
?i-l ascu?ea
pe cureaua de piele
tras? din pantalon odat?
cu schimbul hainelor de duminica
mu?c?tura de pe fa?? a briciului
o îmblânzea cu rupturi din ziarele vechi
care la prima privire
ar?tau ca ni?te pete de cire?e
coapte în Mai
din când în când mai striga
pe cel care îi era mai aproape
"nu te holba la mine ca la Dumnezeu
ci adu- mi s?punul de jos ?i
ligheanul cu ap? cald?"
timp în care
î?i desf?cea sticla cu vodc?
îndosit? în spatele unui scaun

tata nu a fost un om r?u
în fiecare sear? îmi spunea mie
?i fratelui mai mic
aceea?i poveste de fiecare dat?
la cap?t de s?pt?mân?
schimba eroii povestei
spunându- ne
mândru de el
"pe vremea mea când eram ca voi
munceam de la 12 ani
iar voi nu sunte?i în stare s?- mi spune?i cât fac
opt ori opt e ?aizeci ?i patru
?i cu unul ?i cu altul ?i
cu doi legat de patru"
mândrindu-se cu isprava
lui râdea oarecum for?at
ne s?ruta pe fiecare apoi
ne trimitea "fugu?a" la culcare
?i s? s? nu fie v?zut cotrob?ia
prin buzunarele hainelor de lucru
dup? chi?toacele r?mase
dup? o zi pe alta
le "suda" câte trei într- o foi??
f?cut? din ziarul Cri?ana sau Scânteia
le "lipea"marginile cu limba
ca ?i când ar cânta la muzicu??
apoi o aprindea la jarul din sob?
cu o bucat? de ziar r?sucit
?i puf?ia mimând
un om bine înst?rit

într- o zi a demontat o biciclet?
r?mas? de la bunicul
a uns- o cu vaselin?
?i când a montat- o la loc
a montat ghidonul invers
?i foarte sup?rat ne-a zis
"e la mod? prunci"
apoi a zvârlit dup? noi câ?iva Dumnezei
numai de el ?tiu?i
?i- a aruncat ?apca peste gardul vecinului
?i a plecat în sat
dup? înc? o sticl? cu vodc?
seara ne-a aliniat pe to?i cei cinci fra?i
în ?ir indian ?i crezând c?
ne "cump?r?" t?cerea cu un leu
ne-a dat câte o bancnot? de trei lei fiec?ruia
a doua zi
ne?tiind unde a pus diferen?a
de la un leu la trei lei
a început s? dr?cuie ?i
s?-i scoat? pe to?i sfin?ii la "raport"

tata a fost un om bun
avea ochii alba?tri ca cerul în amiaz?
?i le f?cea cu ochiul v?duvelor din sat
când s-a prins c? a aflat mama
într-o sear? i- a spus
c? diminea?? merge la medic
fiindc? îi "joac?" un ochi

abia acum îl în?eleg pe tata
de ce avea palmele încrustate
ce p?reau ni?te tatuaje adânci pân? la os
?i de ce î?i l?sa cizmele înnoroiate
pân? la glezne
pe treptele din lemn de afar?

în seara în care se puse la somn
cu mâinile încruci?ate peste piept
m- a rugat s?-i pun lâng? pat
s?punul ?i aparatul de b?rbierit
dar n- a mai apucat...

diminea?? mama mi- a spus c? tata îl a?teapt? pe Dumnezeu


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »