cele mai recente
poezii de dragoste

beti pe drum

Colectia: Poezii de Dragoste


am spus
nu voi mai scrie
poeme f?r? tine
orfeu m? certase o noapte
era o zi de doliu
întârziind universul
oameni s?rmani gustaser?
dintr-un poem cu grapefruit dulce-am?rui
alte nisipuri peste nisipul alb?strui
cine face prezen?a
în singur?tatea ?i triste?ea
c?rui geam?t
c?rui scâncet
excurs printre zei ?i taie frunz? la câini
din sat în sat
ora? în ora?
copite de cai dup? copite de cai
pentru pelasgi
via?a e flamur? & odinioar? gloria fran?ei
peste nisip alte nisipuri vise & vanitate
despre napoleon s-a scris numai de bine
mergeam mai mult pe sub p?mânt
privind la omul care tocmai a murit f?r? priveghi
preotul de ?ar? înnoptând în oglinzi
o ascez? de piatr? grea
cotrob?it de idei funerare
în memoria cuantic? a ?inelor de tren proletcultist
bumbesti-livezeni ref?cusem ?irul de pietre de piramid?
înainte ?i înapoi
înfrigurat înfrigurat?
s?-mi intri-n ochi cu trup ?i gene
s?-?i intru –n ochi cu trup ?i gene
un fel de joc paradisiac al c?derii
c?rui stil atic
îl voi opune lui homer pe orfeu
s? ajungi în zori
pân? la mine ?i s? nu mor
printre truveri ca fiind de o consisten?? real?
elucidând-o
pe romy schneider
alain delon
nu a ?tiut ce s?-mi r?spund?
nici m?car asta a fost
m? preg?tesc s? vii
te preg?te?ti s? m? ?tii
am rev?zut lumea pierderea ?i rena?terea
cei care pot
cei care trebuie
via?a ?i moartea niciodat? atee
înaint?m încet în întunecime
mersul t?u de zei?? fierbinte
kepler sofocle euripide poezia meridional?
umbr? peste umbr? fierbinte întinzându-se
peste nisip alte nisipuri
ideea de complot universal sf?râmat? de picioarele
de mamut ale celor care ?i-au vrut moartea
ca pentru o existen?? real?

Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »