cele mai recente
poezii de dragoste

Condamnat f?r? vin?

Colectia: Poezii de Dragoste
moartea mea se prostitueaz?
pe centura
de la marginea cimitirului
îndosit la câteva sute de pa?i de ora?
?i o face pân? se înegre?te cerul
?i începe ploaia
am prins- o nu de mult
cu privirea printre
intimit??ile adolescen?ilor
care se voiau aman?i

moartea mea m? scuip?
cu sânge virgin
?i- mi spune c? sunt mai r?u
?i mai hapsân decât Iuda
cel care l- a vândut pe Hristos
pentru treizeci de argin?i

moartea mea a murit
îmi zice mama
în ziua în care
furtuna a dezlegat
limbile clopotelor
?i au b?tut haotic
dar nu- i adev?rat zic
moartea mea se zgâie?te la mine
ca umbra unui mort
l?sat de izbeli?te sub umbra unei cruci
bate în fereastra întredeschis?
?i îmi face cu ochiul
ca unui adolescent aflat la pubertate
?i atunci încep s? tremur
?i m? înegresc de frig

moartea mea se prostitueaz?
pe centura
de la marginea cimitirului îndosit
la câteva sute de pa?i
de fereastra prin care
diminea?a ?i seara
m? prive?te Dumnezeu
ast?zi c?nd Dumnezeu era plecat
moartea mea m- a cump?rat
cu o pl?cint? coapt?
în sângele r?mas în urma celor pleca?i

nu- bai zic
când Dumnezeu va fi acas?
îi voi da ?i Lui
o parte din copilul din mine


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »