cele mai recente
poezii de dragoste

prima ninsoare

Colectia: Poezii de Dragoste


? ne-am turat pân? la supraînc?lzire de cum am ajuns la hunedoara dar nu ca la-nceput când m? lua furtuna pe sus fiindc? ia-t?-m? acum martor la prima ninsoare aka sfâr?itul lumii de cum m? v?d nesigur pe tine ?i implicit pe mine însumi ?i mi se clatin? p?mântul sub picioare pentru un sac plin cu ?ur?uri de ghea?? iar flac?ra pasiunii e prima surs? de c?ldur? care scade la zero absolut.

? faptic ni se dovede?te c? ne-am cunoscut într-o traum? în care te-am f?cut s?-?i mu?i lucrurile la marginea unui monstru viu iar tata nu m-a înv??at destul? matematic? încat s? scot x la p?trat din doi ?i uite c? ne-am îmb?tat împreun? cu dulci otr?vuri pân? eu m-am speriat c? e prea târziu s? m? opresc iar tu ai vrut s?-?i mai pui c? doar ai vreme s? vezi cât po?i duce pân? se infecteaz? rana noastr?.

? îns? am sc?pat din vedere c? nu era chiar okay c? sângeram împreun? de la bun început ?i degeaba m-am speriat c? e prea târziu dac? e?uez în continuare s? opresc programul divin ce mi-a fost h?r?zit iar aura ta se suce?te la 90 de grade de cum o ?tiam pân? reu?e?ti s? m? respingi întru totul ?i cu toate c? sunt împ?cat considerându-m? dintotdeauna un neîn?eles din oficiu tremur lâng? tine în pat departe de orice urm? de via?? empatic? pe o raz? de mii de mile.

? îmi lipsesc cambuzele în care ne întâlneam ?i chiar ne ascultam unul pe cel?lalt c? doar ne-am jurat c? o s? ne în?elegem ?i la r?u f?r? s? ne pese ce boli incurabile se vor inventa din venin ?i resentimente în cuib iar dac? te dovede?ti a fi o nou? decizie proast? e pentru c? am îndr?znit s? cred c? aveai în buzunar r?spunsul riscant cu care pot câ?tiga concursul de cultur? general? f?r? mustr?ri de con?tiin??.

? cu toate c? v?paia începe a-mi face pielea s? clocoteasc? r?mân pe loc fiindc? nu m-am sim?it vreodat? mai în viitor decât când iubesc cu piese de schimb ?i mare p?cat c? tata a pierdut meciul din final? dar acum c? m-am calificat eu mi-a l?sat înregistr?rile video ?i înc? îmi fac speran?e c? îmi vor înc?pea toate pe hard chiar dac? deocamdat? nu-mi cite?te în format vhs.

? vechile vicii reînvie c? jason într-un slasher movie ?i pe semne c? nici eu n-am murit înc? dac? par atât de con?tient de faptul c? realitatea a?a cum o ?tiu se surp? ?i m? conving cu greu c? pot s? car tot molozul pe pant? înclinat? ?i s? fac din el un acoperi? sub care sunt iertat dac? se pr?bu?esc ?iglele din când în când ?i uit pe cineva drag sub d?râm?turi ca în cele din urm? s? m? îngrop pe mine însumi la baza adev?rului dureros.

? ca s? m? las de ce m? domin? îmi prizez dozele de dopamin? din distan?a care se a?terne în locul basmelor care mi le spuneai iubirea mea ca s? dormim lini?ti?i ?i asta îmi ?ine printre altele loc de noapte bun? pân? mai strângem ni?te bani s? ne cump?r?m biletul de ie?ire ?i-ntre timp sevrajul m? scutur? al dracu dar m? simt în continuare bogat ?i autentic fiindc? ne-am cunoscut ca dou? piese de puzzle ce se unesc într-un suflet sortit pieirii ?i dac? dup? ce tragem linie nu mai r?mâne nimic în plic m?car s? r?mâi lec?ia înv??at? din care m? întreab? judec?torul ?i-i zic pe de rost.

? în cele din urm? tot eu fiul trebuie s? car crucea sculptat? în cristale mistice dar nu pe podiumul golgotei unde am prins medalie ci în ieslea mamei mele vizitat? de magi cu daruri folositoare la casa omului c? sincer nu îmi imaginam când m-am n?scut c? o s? îi mint ?i o s? îi învinov??esc pe al?ii pentru ce nu pot duce la bun sfâr?it de unul singur ca pe o bârn? groas? din aia de interlopi f?cut? din tot ce am mai mare nevoie pe care vreau eu s? o las netras? ca s? m? iube?ti.Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »