cele mai recente
poezii de dragoste

Ilona ?i Iru? a mea

Colectia: Poezii de Dragoste


Erai atât de netrufa??
atunci când înc? nu ne ?tiam,
pulsau spre tine, inca??,
din piept atrac?ii de-a fi-n Siam

?i-a? vorbi ?i neclasic f?r? s? versific,
s?-?i ar?t, pelegrino prin lume, Iru? a mea,
iubito, cum vrea ?eful de post s? ne-alunge
între coloni?ti, s? ne dea afar? din cas?

P?mântului bunicii tale Ilona nu-i lipse?te,
zice el, dintre reg??eni, un mojic ca mine,
nu vrea ?i doi copii trei sferturi româna?i,
accept? doar nou-veni?i din Ungaria-n centru

Din p?mântul Pele?ului, zice, s? ne facem
bagajele s? plec?m, el a adunat declara?ii
c? vorbim ?i-n vecini prea mult limba mea —
limba revoltei de-a fi tolerat în ?arina sa,
a unuia c?ruia-i pl?cea via?a mult ?i horea,
str?in prin locuri ce-au fost ale altora
de la desc?lecatul în pust?-al lui Arpad
(de altfel nu vorbi cu noi direct primarul,
l-a trimis pe poli?ist s? ne "d?sc?leasc?")

Amu, ací nu fu pust?, ci poalele Carpa?ilor,
pusta nu dureaz?-n ?es decât pân?-n grani??,
dac? s?pt?mâni întregi noi doi, Iru?, s?p?m
d?m sigur de-un postament în roci cristaline
al Câmpiei de Vest, nu-i aici pusta ungar?,
ci din adâncimi tot un podi? dur transilvan

?eful de post zice, Iru?, c? nu-i adev?rat,
a s?pat el cel mai afund pu? din tot Pele?ul
?i din Peli?orul (Pele?ul Mic), satul vecin,
n-a dat de cele dou? castele Hohenzolern,
ale lui Carol I, de perle-n Valea Prahovei —
dovad? clar? dup? el c?-s departe Carpa?ii,
poate pe lumea cealalt?, Pele?ul e unguresc
dup? cum îi arat? ?i numele, noi s? evacu?m,
s? ne lu?m zborul din casa d?r?p?nat?, Ilona
e moart? de peste cinsprezece ani ?i plecat?
dup? bihoreanul Emilian* în ora?ul S?tmar
de peste ?aptezeci de ani, casa cu 25 ari
s? se duc? dracului, nu ne-o vor recunoa?te

Hai, iubito, dac?-a?a stau lucrurile la noi,
s? o-ntindem din ?ar?-n Peru printre inca?i,
ori dac? nu ne-or primi nici acolo cu copiii
s? ne facem o cas? lacustr? în Regatul Siam,
acolo vom pescui ?i vom avea orez?ria visat?

______

* Emilian ?i Ilona Mica s-au c?s?torit în 1950 ?i au plecat din Pele?, unde se n?scuse Ilona, într-o familie cu cinci surori, una ajungând m?ritat? în Canada, unde a r?mas ?i tat?l lor, alta venind în Satu Mare, iar celelalte dou? r?mânând toat? via?a în comuna Pele?.

C?utarea r?d?cinilor maghiare e dificil?,
de?i Iru?, una dintre cele trei nepoate ale Ilonei ?tie bine s? vorbeasc? maghiara, ca ?i celelalte dou? surori ale sale.Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »