cele mai recente
poezii de dragoste

mesaj din sticl?

Colectia: Poezii de Dragoste


intru în camera ta cu pere?ii acoperi?i de noti?e
c?r?i ale poe?ilor lumii în neorânduial?
a?teapt? sfâr?itul lecturii

suntem departe de ideea de sfin?enie
totu?i r?ul nu judec? cu aceea?i m?sur?

în prima parte a vie?ii am risipit lucruri
ca într-o povestire din evul mediu când ciuma umbla
pe str?zi
?i niciun pictor nu-i în?elegea zâmbetul

dincolo de focurile înalte
ce-i înnobilau simplitatea
am v?zut gropari
veseli
cu mâinile ro?ii
p?mântul în prezen?a lor scotea sunete calde
vr?bii sfinte
toate generau un câmp de for?? ce afecta atmosfera
în sensul c? cerul p?rea mai aproape decât orice amintire de a mea
cu dumnezeu

urm?toare parte a vie?ii are un discurs
indecent
trecem peste orice obstacol moral ce ne-ar putea dejuca planurile
noi
singuri
într-un eden imaginat de politicienii lumii
f?r? combustibil fosili
f?r? niciun regret fa?? de prezentul
acid
pentru el ne-am reconstruit trecutul
între coper?ile bibliei cu care îngerul zboar?
în cerul
cu referiri la t?cere

sfâr?itului tragic nu-i vine s? trag? la sor?i piatra filozofal?
doar va preface în aur
tot ceea ce gândesc despre tine
a?a cum adev?rul pe care îl sim?i va ?ti s? rescrie istoria
pe care doar iubirea o va putea în?elege


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »