cele mai recente
poezii de dragoste

nebloca?i în trecut

Colectia: Poezii de Dragoste


odat? eu nu eram deloc a?a
n-aveam dou? mâini zece degete coate fa?? plat?
urechile îmi zburau n?rile presim?eau
odat? mi-a fost trupul de unicorn cas?
.
ochii mei negri nu erau de-un c?prui închis
antracit sclipitor îndreptat
doar spre ai t?i oriîncotro dup? himere îmi r?t?ceau
.
alergai a?a de mult duhneai frumos inorogo
prin crânguri cântai din ?imbale surle ?i harpe
dansai într-o vitez? nebun?
neprins? de mine între copite
.
când nu mai puteam s? ?in ritmul impus
de-al t?u zbor prin coroanele
gorunilor ?i pinilor
c?deam amândoi din înalt cu boturile-aprinse
ochi în ochi ne mâncam piept în piept
ne striveam
?i ne sc?ldam în acela?i ve?nic izvor —întineream universul
.
coamele ni se-mpleteau
nu ca ast?zi
desprinse
una de alta
desp?r?i?i
unul de cel?lalt
înot?tori de anduran??
prin atâtea regrete
.
cât? sete atroce ?i
ât? cunoa?tere a mor?ii vorace
ne scurm? inimile
în prezent
.
a venit în somnul de diminea??
unicul t?u corn
din dep?rt?ri neîntoarse
?i m? ceart? prin vorbe
nerostite viziunile tale
.
câte mistere de nespus plebei n-am tr?it eu prin tine încordat
ca s? nu fie nic?ieri încrustate —
nici în pe?teri nici în sequoia
nici în cele mai ucig?toare,
disp?rute pe veci stele

Astronomii de azi nu ?tiu c? pe vremea noastr? natura chiar era
”la musica brutal” —
prin ochean hiturile inorogilor
se mai aud rar
.
primejdii oribile ne pândesc în fa??
în junglele metropolelor
se moare de plictis
r?utate ori spaim?
ora?ul cu ?epu?e nez?rite
din sticl? desprinse —
ar vrea s? ne tot s?geteze alerg?rile
în zig-zag
acum fug?rim scopuri meschine
timpul a vrut s? ne fac?
alte destine
alte lumi
alte c?deri în p?cate
.
ora?ul metropol? european?
gigantica l?b?r?at? caracati??
cu mii ?i mii ascunse tentacule ventuze ca
privirile de hiene —
cetatea-n ruin? camuflat?
de noroaie submerse
abia se mai mi?c?
în duminica dec?derii
.
lianele oceanelor ?tiu s? se piteasc?
în semenii no?tri pierdu?i,
mla?tini fetide ori dune perverse
se întind la nesfâr?it
s? înha?e...


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »