cele mai recente
poezii de dragoste

trenurile

Colectia: Poezii de Dragoste


oameni ca mine str?bat ?ara pân? li se spune
a?eza?i-v?
soiul cuvintelor rele va rodi în curând
?i este pu?in de folos ca durerea s? v? g?seasc? între dou? alegeri
dorin?a e plin? de ur?
?i eu

pentru c? nu te-am iubit
a?a cum a? fi vrut s? m? trezesc diminea?a
în bra?ele tale
c?ldura plin? de înv???turi ?i de lucruri
pentru care orice tres?rire de spaim? a mea ?i-ar recunoa?te limita
m? face neîncrez?tor în dreptate

nu ?tiu cum î?i sim?i inima când respir precum o plant? uitat? la u??
ori pus? cu bun?-?tiin?? în camera copiilor
nu ?tiu cum b?t?ile tale cu b?t?ile mele nu ies egale
dar vorbim
diminea?a
aburul cafelei plute?te gânditor
în camer? ?i peste calea ferat? ce ?erpuie?te domol
spre locul unde mor elefan?ii

crai maturi ca ?i mine care nu au obosit s? fie singuri
î?i g?sesc rostul în mijlocul acestei intrigi de când lumea este supus? distrugerii
via?a f?r? du?mani naturali ne-a crescut pe amândoi cu respect pentru moarte

iubirea iese din scen? precum o regin? urmat? de suita sa
îmi pun palma la ochi pentru a risipi norii
s?-?i preg?tesc calea
dac? tu ai fi dumnezeu iar eu pomul vr?jit cum ar ar?ta lumea
dac? eu a? fi dumnezeu ?i tu ai r?mâne a?a cum e?ti
cu ce ne-ar mai speria p?rin?ii din moment ce dragostea ar fi mereu
în mijlocul lor

pentru c? ?tiu c? î?i plac pove?tile cu personaje din basmele
nordice
animale de companie
?i zilele în care ploaia nu se las? convins?
?i pentru c? nu te-am iubit a?a cum ai vrut
cu mâinile de-a lungul sânilor t?i
cu trupul de-a latul unei nop?i pentru care patul mi se p?ruse
prea pu?in
râsul mor?ii despre tot ce a f?cut iubirea din noi
s-a a?ternut implacabil
începând cu
''la început dumnezeu a creat cerurile ?i p?mântul''
Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »