cele mai recente
poezii de dragoste

atrac?ie

Colectia: Poezii de Dragoste


scriu
s?-mi ascund iubirea
într-un volum cu foile înnegrite de ploaie

amintiri din alt? via?? m? învinuiesc de
lucruri pe care mereu le-am ascuns în sertare
p?reri de r?u
îndoielnice
nume de femei care mi-au spus
lung? ne va fi suferin?a pân? diminea??
mai ales dac? nu vorbim

puncte s?rate substituie persoana pe um?rul c?reia a? plânge
dac? dumnezeu nu ar exista
în monedele cu profilul t?u
de pe fundul unei fântâni dedicate oamenilor lovi?i
din senin
de iubire

m? înconjor cu resemnarea caselor vechi
aproape mistice
a?tept?rile pentru dragostea care va veni ar putea dep??i
limite
precum c?s?toria
moartea p?rin?ilor
sau
independen?a financiar?

ador s? ?in dragostea cu fruntea în pern?
f?r? vreo varia?ie de ton, volum sau precizie de articulare
convins c? nu ?tie cum s? r?spund?
ori
via?a nu a înv??at s? asculte

fiecare noapte vine cu doza ei de ilegalitate
- o dorin?? ce doare pân? ajungi s? renun?i
eu ?i nevoia de somn ignor?m orice sfat sau cuvânt socotit
al ?tiin?ei
în luminile aprinse de ape nu ?tiu dac? sunt prea tân?r
sau
lutul din mine nu accept? felul t?u de a iubi înc?
îmi taie suflarea
precum
luna când începe un cântec


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »