cele mai recente
poezii de dragoste

Pe bicle în diminea?a de Înviere

Colectia: Poezii de Dragoste


Atâta timp cât an de an
verdele câmpului, muntelui
intr?-n noi, în to?i
din ochii t?i, iubito,
vreau s? te ?tiu,
vrei s? m? ?tii
al?turi

Ne vedem ajun?i cu biclele
în prima zi de Pa?ti
lâng? o turm?, a?ezat?-n iarb?,
o pozez de mai multe ori
printre-nfloritele porumbe

Perdeaua de?ilor arbu?ti
r?zbate înspre noi
c-un p?trunz?tor miros de proasp?t

Feeria olfactiv? de verdea?? matutin?,
vine tot mai mult în n?ri
pentru c? amândoi
neauzit ne îndemn?m
s? tragem tare
din pedale

N-o fi exclusiv pentru noi
perdeaua de flori albe,
e-un dar de prim?var? lung?
pentru p?s?ri, fluturi, gâze
pentru localnicii ce-o iau u?or
pe ?oseaua dintre comune

Vezi, r?nit de via??,
Isusul t?u greco-catolic
înviat de-acum în noapte
dup?-o lung? ploaie
altfel se plimb?,
capu-?i pleac?, îl ridic?, tinde
s? r?mân?-n orice loc, în orice timp
?i-n oricine-l z?re?te, cheam?

Sub doi stâlpi cu dou? berze
merge ?i El pe drumul mai strâmt
înspre comuna cu nume de castel
de unde odinioar?
bunicul t?u, tân?r pe-atunci în Lazuri,
a luat-o pe bunic?-ta
s-o duc? foarte-aproape, colo, la ora?,
nu la cap?tul lumii

Uda?i de stropi, cum plou?-ncet,
cu ochi înviora?i de-un dor de-ai t?i
o s? ne-a?ez?m dup? mult post
la masa lor pascal?
de poveste

Parc? z?rim mormântul S?u deschis
în marea lumin? de acum
la slujba de A doua Înviere —
lu?m de la catedrala mea ortodox?
?i de la a ta greco-catolic?
dou? lumân?ri, st?m pân? spre sfâr?it,
le unim, le ducem iute la ai t?i
c-o ro?ie protec?ie
s? nu se sting?


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »