cele mai recente
poezii de dragoste

El Viernes Santo

Colectia: Poezii de Dragoste


Iubito, e?ti altfel când dormi,
te ia dup? gât, în somn ?i el, un copil,
r?suflare combinat? profund?,
matern? ?i filial?
în zorii ce-albesc ziua sfânt?,
la crucifixión y muerte
de Jesucristo, iat? zborul c?tre ?eol,
"R?stignirea" (Corpus Hypercubus),
cel mai important tablou al lumii,
de Salvador Dali, este gata s?-nceap?
când noi, oamenii, ne afund?m
în noi în?ine, mai r?i decât
porcii s?lbatici cu râturile-n p?mânt

Ast?zi voiam s? fac totul pân?-n extreme,
s? zbor de pe-un vârf de munte, în planor,
s? pedalez pân? în Ucraina, s? v?d Krania,
s? postesc negru, f?r? nimic decât ap?
dup? ce-?i d? sufletul Fiul cel mesianic
în Viernes Santo, dup? cum spun spaniolii,
dar se r?cise camera, soba-i de ghea??,
la mijlocul prierului casa-i un iglu

Trezit, mi-am reînc?lzit
ceaiul din ?apte plante,
mi-am f?cut apoi
?i-o ciocolat? cald?,
dac? tot mi-am ratat somnul spre zori
de frica salturilor pe la orele cinci
ale fiarei noastre celei mari

Castrata pisic? dintâi, istea?a,
s-a înviorat tare mult noaptea, ca Sonic,
se alearg? cu cea mic?, prostu?a,
sterpe acum, dar tot precum
dihorii-n c?lduri

Am dat jos o ram?
din perete,-un calendar 2022,
c-un copil tare frumos, zâmb?re?,
sper s? fie ?i-al lui Iisus,
e-al nostru, ?i-ar c?lca ?ie pe urme,
mie mai bine nu, m? num?r
printre marii gre?i?i, ca regele Saul,
scos, din pricina pornirilor idolatre,
trufiei sale din inima Domnului, ca Iuda
din Iscariot, ce-a fugit ca mine odat?
s? se omoare ca prostul, ca Petru abdicat
total din credin??, lep?d?tur? de-apostol,
pe urm? iertat, niciun om nu l-ar fi iertat

E?ti altfel când dormi, iubito, dup? noaptea
cealalt?, miercuri spre joi,
când, castrate, amândou? pisicile se trezeau
din amor?irea trupeasc?,
ca Laz?r ?i ca Iisus în grote,
se întrebau atunci ce-s cu a?ele magice
care înc? le cos
trupurile descompuse de-o zi,
de dou?, ori de mai multe,
învierea uman?, la mamifere e rar?,
iat-o ?i-n trezirea la o nou? via??
transfigurat?
a felinelor sterilizate,
are-n ea mai mult ocultism decât somnul,
atunci când, firesc, vine moartea s?-?i ia
tot ce e?ti, omule,-aici, în lume, tot ce ai

Iubito, dormi pe salteaua de pe podea
cu copilul noastru, ups,
s-a mi?cat unul din voi, î?i era gâtul
în?epenit de vreo or?, îi era cald lui,
copilului nostru, nu ?tiu,
bine c?-i
fl?car? vie
familia noastr?,
suntem cu rudele,
mai avem un tat?, o mam?, fra?i, surori,
cumnate, cumna?i, nepo?i,
Emanuel Iisus Hristos
se crucific? ast?zi în câteva ceasuri
pe tot P?mântul, mai ales acolo unde-i
r?ul mai mare prezent, din vina tuturor,
în t?râmul cel netocmit, tot mai golit
de credin??, fapte filantropice, pace,
toleran?? între toate etniile, iertare,
dorin?a prop??irii na?iunii
de una singur?
a cam pierit


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »