cele mai recente
poezii de dragoste

Am fi putut ventila timpul mai bine

Colectia: Poezii de Dragoste


trup de pas?re am scobit în umbr? s? nu te r?t?cesc
vântul rebel din degete l-am numit dor
s?-i dau anduran??
chiar ?i un strop de culoare
m? mai întreb înc? unde ?i-s mieii pe care-i atârnai ca pe stele c?z?toare
de grinda inimii
s?-?i fie mai aproape ?i cumsecade timpul

va trebui s? accep?i c? un fel de infinit straniu ne vars? afar? carnea
oasele frânte
gesturile care ne-au risipit inutil spa?iul
frunza pe care am s?rit-o cu voie sau f?r? de voie ca pe unul din
p?catele primordiale
bra?ele analfabete care ?i-au pus la uscat verdele
?i cam tot ce am ratat s? locuim smerit

de nu ne-am fi uitat în epicentrul furtunii am fi putut umple pân? în buz?
câteva r?s?rituri

chiar ?i ochii îngropa?i sub cripte
ar fi întors în mine lumina
f?r? traducerile apocrife ale magilor ai fi citit poate ieslea mai bine
spaimele ar fi putut privi în genunea eului cu tâmpla
minunea

f?r? aer au r?mas ?i azi însetatele silabe
curen?ii lor nu mai fac dragoste cu lanurile gurii
curg nem?surat
necânt?rit
înl?untru
de jur-împrejurul timpului

am scobit zborul din trupul p?s?rilor s? te-aduc mai aproape
a sucombat în pleoap? dep?rtarea
sau iluzia de-a fi
vom vedea pe m?sur? ce mestec?m tainele ?i coborâm stelele din gean?

doar sângele ne mai ia conturul în rug?ciune dac? ne scufund?m mâinile pân? la coate
în vâlv?taie


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »