cele mai recente
poezii de dragoste

de ce s? iubim b?rba?ii romantici

Colectia: Poezii de Dragoste


jum?tate din mine ar fi vrut s? mai stai,
jum?tate, s? p?strezi dorin?a ascuns? oric?rei femei,
de parc? ai a?tepta la o poart? ce nu ap?r? nimic
mai mult decât un ?an? cu hârtii ?i cutii peste care
p?s?ri neobi?nuite cu oameni
î?i întind gâtul, s? vad? ce dram? se întâmpl?
când ziua ?i noaptea m?nânc? una din cealalt?.

am g?sit un mu?uroi de furnici ro?ii
?i-am râs în sinea mea:
ce s-a modernizat Dumnezeu,
nu v?d nici îngeri, nici sabia înfl?c?rat?!

via?a lui Petric? a fost un ?uier scurt,
cât îi trebuise lunii s?-?i caute ro?ul.
Nela mi-a zis cu un glas ce f?cea num?rul anilor s? par? mai mul?i:
intr? la el ?i ?ine-l de vorb?,
un ceas, o cin? de tain?, m?car o lumin?!

i-am luat capul în mâini,
mi-am dat seama c? vom muri amândoi,
pe-ntuneric, i-am g?sit palma cu ultimele celule
întregi,
i-am strâns degetele ?i-am l?sat lumânarea s? ard?
din ce aveam pus deoparte.

oameni
disp?reau ?i ap?reau într-o succesiunea ce?oas? ?i tandr?,
eram noi în diferite ipostaze ?i timpuri din care
fumul se-mpr??tia dezlânat
de acelea?i vibra?ii,
amintirile se întorceau de la u??,
ale lui treceau prin tavan.

cineva mi-a aruncat o moned? cu chipul iubirii,
am pl?tit ru?inat c? nu schimbasem nimic
din indiferen?a divin? fa?? de moarte.


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »