cele mai recente
poezii de dragoste

la zero grade de v?rs?tor

Colectia: Poezii de Dragoste


muma mi-a zis: mâine vom merge la munte s? lu?m
brânza
era ca o zi în care nu trebuia s? fac nimic s? m? iube?ti.
am înghi?it cu noduri, c? n-o s? te mai v?d,
îmi f?cusem planuri de ast?-var?,
priveam stelele gândindu-m? la fata care-mi poce?te cuvintele,
lumea crede c? are ochii negri, dar dac? ?tii cum s? o prive?ti, ai vedea c? sunt verzi
?i nici a?a de r?i când iube?te.

ne-am întors seara.
am mers cu privirea-n p?mânt, num?rând pa?ii ca pe frunzele de trifoi
f?r? astâmp?r,
la tunsul oilor am ?inut de-un berbec, doar a?a s? mai uit de n?road?,
cum îi pl?cea mumii s?-?i spun?:
pot s? fac s? iei pe cine vrei, dar te las? când ?i-e lumea mai drag?
dac? nu-i ursa ta.

la cin?
r?m?sese pierdut?, t?cut?, am crezut c? privegheam un cadavru.
faptul de-a fi refuzat mi se p?rea absurd,
s? ies în mijlocul zilei, s? strig: sunt unul de-ai vo?tri - artist!
?tiu s? cânt, s? repar ceasuri de buzunar, s? scriu scrisori de parc? ar fi
de la copiii vo?tri de pe front,

într-o lume în care poe?ii sunt tot mai b?trâni ?i scriu
despre ce nu pot face,
de parc? a? fi c?lcat pe morminte, luna se preg?tea
s? trezeasc? perechi de luceferi.
eram privilegiatul al c?rui p?rin?i nu se sinchiseau de nimic,
cât nu l?sam pe vreuna bor?oas?,
nu le b?tea poli?ia la u?? sau nu m? pricopseam cu niscaiva boli.

via?a intrase în mine cu furci, cu topoare,
nu-i în?elegeam violen?a aceea de-a m? îndr?gosti, patima cu care vorbeam,
gesticulam, puneam pe hârtie, apoi o luam de la început cu aceea?i pl?cere,
indiferent prin câte înfrângeri trecusem, ?tiam c? tot mai am de luptat,
mai sunt femei de iubit, suflete fl?mânde, semin?e neîncol?ite,
înc? se poate muri de sete ?i de cuvinte …

muma î?i cânta, la un foc de g?teje, cu ochii sc?p?rând - roi de licurici f?r? ?int?:
nu te gr?bi la moartea unui om,
o ascultam plimbându-mi privirea deasupra copacilor,
apucasem s?-mi v?d r?suflarea.


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »