cele mai recente
poezii de dragoste

fenomen

Colectia: Poezii de Dragoste


sunt lucruri pe care puteam s? le fac
înainte de tine
p?rea u?or s?-mi folosesc mâinile
??râna îmi trecea printre degete de parc?
a? fi plecat de la înmormântarea unui prieten

lumea ar trebui s? respecte minunile cuiva obi?nuit
s? iubeasc?
pre? de ?ase mii de ani în care a c?utat pacea
iar
pacea niciodat? nu a fost mai greu de g?sit
decât iubirea ce venea din viitor

implacabil

las câteva începuturi de ploi
vr?biilor pe care le aud strigând iarna
pe numele de fat?
povestea noastr? din cas? în cas? ajunge la oameni
începând de la na?terea lui abel

a?tept momentul unui timp dureros pentru mine
atunci când cei dragi nu te recunosc înseamn? c? trecerea anilor
a fost în zadar
iar c?r?ile jucate nu ?i-au pl?tit osteneala

timpul cu greutatea vie?ii mele în aur
încearc? s? încheie o alian?? fragil? precum o palm? ce s-ar sprijini pe o trestie
ridic un om din bulg?rii
dulci
precum scânteile unui jar ce nu poate s? ard?
în alt? vatr?

nu-mi place s? chem moartea sau pe cei care au trecut linia orizontului
ai fi crezut c? un p?mânt atât de bine arat înseamn? recolte bogate
dar
copacii se îmboln?vesc precum copiii orfani
?i nu se g?se?te nimeni s? le împart? îngr???minte de mo?i

între noi st?ruie leg?tura de sare
dorin?ele unui tân?r care nu vrea s?-?i vad? sfâr?itul
?i zilele pu?ine ?i rele ale unui b?trân
obi?nuit cu iluzia c? ?tie ce face
atunci când îl caut? pe dumnezeu
printre straturi de uragane

m? gândesc c? voi deveni tot mai firav
poate voi le?ina
nimeni nu ?tie
cu precizie
o umbr? s-a apropiat de patul meu alb
las?-m? s? m? a?ez
de cealalt? parte
diavolul st? s? spun? câteva cuvine
pentru cineva care nu a fost niciodat? tat?
simte de parc? ?i-ar pierde fiul

zâmbesc fericit
mi-ai transmis senza?ia aceea când o femeie îndr?gostit?
îmi spal? p?rul

?i asta pentru c? nimeni nu mi-a spus cât mai am


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »