cele mai recente
poezii de dragoste

Poem cu m?ri foarte albastre ?i gri...

Colectia: Poezii de Dragoste


-1-
De sepii ai pofti s?-mi dai la cin?,
Sunt ?ipotul, mi-e p?rul a?ternut,
La `tini, pe bra?e, ca un vis lumin?
Spre întrupare, îmi voi face scut.
-2-
Mai ?ii corabia, de ieri, la Tulcea?
Ea m?-ntreba, în gând (Ca în roman)
?i eu plângeam de mila ei, prea dulcea
În mila caracati?ei, de-un an.
-3-
Mai stai... e nemurirea prea aproape
?i infinitul, iat?, s-a curbat...
De Lucian ar merge, gata! - poate
L?sându-se de sepii-mbr??i?at.
-4-
Din voal, sub vas, mai uit?-aceast? pânz?
Cum s?-?i aduci aminte, povesteam...
La Tulcea, vis e mult, dar ?i osânz?,
Tu nu-?i purta durerea, pe sub hram.
-5-
Frumoase b?rci... Gândeam s? ne petreac?
Doar pânza cea mai aspr?, pe la vânt
Tu î?i ?ineai ?igara, jos, sub geac?
În mâna mea ?i-n barca de p?mânt.
-6-
Greu fluturând (pânzet) de voal albastru
Nu punem, pe sub pânz?, mohair
Ci goi, în firul lung... ca un sihastru
E un paing prea beat, sfin?it, din mir.
-7-
Bre, Lucian, ?i-n miile de zile,
Biblioteca-n zid s-a r?sturnat;
Sub a?ternuturi, gheare cam febrile
Mi-s trei pisici ce ?in, sub unghi, un sat.
-8-
Mi-s mult prea dulce, azi, ?i sunt prostu?e!
S? prind, cu mâna, stânjenei ?i frici;
Mai ieri, vânam ”arginturi” ?i ”c?su?e”
?i te-a? fi tors, râzând (Ca de pisici).
-9-
Mai stai, mult vid ?i carne, zic de numa'
Ne-or mai g?si, mai ieri, prea du?m?ni?i;
Cum valul las?, în nisip, din huma
Blestemului uni` ne aflar?m dezlipi?i.
-10-
?ofranul, ai pofti s?-mi dai la cin?,
Spre sepie, cu p?rul a?ternut,
La `tini, pe bra?e, ca un an lumin?
De întrupare, îmi voi na?te scut.
-11-
E casa, sub perdeaua de uimire
Un vis mai mare, ce m-ar s?geta!
?i-o s? mai stai pe glezna cea sub?ire
?i-o s? mai dorm, de-argint, în umbra ta.
-12-
Ce vezi, acum? C?-i gata, s-perisipuri?
Ce tain? ?ii în mâini ?i ce lipe?ti?
?tiu, sunt femei, ?i-n ??ri, sunt multe chipuri
Ce umbl?, pesc?re?te, la fere?ti.
...
-13-
O vezi, de pild?, fata-aceasta brun??
C?ci, numai ea, muierea, ?i-a `cotat;
Pierdut-am cheia ?i trei ?tiri de run?,
Când domni?oara, cred, te-a, iar, strigat.
-14-
S? fiu prea dulce, ast?zi, `olecu??
De ne-am lega, mi-sunt stropii alb?strii...
Îmi pare, am duce lips? de-o mânu??
Cu m?m?lig?, lapte ?i lipii.
-15-
Vai, fluturând pânzet, în voal albastru,
Corabia-i cu pânze de-a mourir?
La punte, firul lung, de albastru
Miroase glezna ta ?i-a stropi de ir.
-16-
Ce vid cursiv... Mai haidem, pe la scrumbii
Întinde-?i, pesc?re?te, din sc?p?ri!
M? prind, ca pe?te, ?i de-un cot de dubii
?i-s un ?ipar prea mult, de pe la m?ri.
-17-
De vre?i o tain?, drage perisipuri,
Chema?i-m? ?i ancora o las;
Atât de alb?-i spusa, pe la nituri
Parfumul ei, în mare, de-a r?mas...
...
-18-
Dar eu plângeam, de mila ei, din ap?
De mila caracati?ei, de-un an...
De-a? fi rechin, mi-ar fi u?or, ?i sap?
Pe ochii mei, o lacrim? ?i-un dan.
-19-
Î?i plac (ca pânz?), voal întins, sub cerul
Î?i cheam?, iar, vapoare pe la Sud...
Dar ?i-o purta, acerb, pionierul
Cravate ?i creve?i, în trupu-?i crud.
...
-20-
Visez o pâine grea ?i-aburind?
Cinci ciob?ne?ti, din sine, cam hlizi?i
Miros de mere-a?teapt?, cred, spre tind?
?i o livad? mare de ligni?i.
-21-
M? parfumasem, când eram de-o ?chioap?
Cu ploi amestecate, pe la m?ri;
?i vând un trup (perechilor) din zloat?
Se va l?sa, în os, ?i prin uit?ri.
-22-
De oi muri ?i eu, cum mor pescarii
?i pesc?resele, cu ciorba, iar, la foc,
O s? îmi spun c? marea-mi cânt? arii
Unei iubiri... ce nu a fost deloc.
...
-23-
(Cât m? striga, sub vocea f?r? sare...)
C?ma?a ta, pe mine, ?i-a r?mas...
Corabiei, mai ieri, adormitoare
Mai ?ii, în palm?, geometrii-compas?
-24-
Mai merge, de mi-e?ti drag, acum, r?pita
Durere petrecut?, pe la chipuri?
M-ascult? tem?toare, cred, r?chita
?i se afund?, iar, în perisipuri.
-25-
De a? muri, t?cutu-mi piept, z?cându-mi,
Cu barca mea, s-ar face iar??i m?ri;
I-o tain?, dac? inima b?tându-mi,
La cheiul t?u t?cut, ar da la d?ri...
-26-
Pe struna mea, vei sta ca prim?vara
?i cu cire?i, de tot, s? te-nvelesc;
Îmi vine,-acum, s? mai r?nesc Vioara
?i nev?zut, s? te ascund regesc.
-27-
Demult, visam s? stau, mai mult, c?r?rii
S? te acop?r, mult t?cut, sub pa?i...
Cât de frumoas?-i apa, fa?a m?rii
?i trupul t?u, cu mugurii r?ma?i...
-28-
M? vei uita? C?ci, mult, am stat, de ap?...
Ca p?rul t?u, de lut, s? ?i-l mângâi;
P?tratul parc de m?ri ?i o agap?
S? te r?nesc, din dragu-?i, mai întâi.
-29-
C?ci îmi e?ti pacea ?i de-ai fi iertarea!
(Destinului, m? ?ine, iar, legat)
Ca nucii sup?ra?i, prea mult, cu marea
Pândari ca ieri, sunt ho?ul, m-au tr?dat.
...
-30-
Tu s? m? ier?i, t?cuta mea cr?ias?
Dac?-n t?cere, `ierii, te-am vândut;
Cum azi, privirea, ieri, alunecoas?
?i s-a întors, s? zac?, prin s?rut.
-31-
De ochii mult prea tare, pe la plângeri
S-au înro?it de ceap? ?i de soi
Î?i voi purta poveri, din nou, la îngeri
Ca s? m? scoat?, bine, din noroi.
-32-
?ofranul, ai pofti s?-mi dai la cin??
(Te-a? înturna, din tristul cunoscut,)
La `tini, pe bra?e, ve?ted? regin?
...Te voi certa ?i dac? te-ai n?scut!


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »