cele mai recente
poezii de dragoste

Teodor Dume, carte: Crucea mea, o lacrim?

Colectia: Poezii de Dragoste


Teodor Dume,
Carte: Crucea mea, o lacrim?
Editura Pim, Ia?i/2021
Coperta: Mioara B?lu??
Este una dintre cele 33 de c?r?i scrise de-a lungul anilor!
Cartea are o ?inut? deosebit? ?i m? bucur c? s-a "n?scut" în vara anului 2021 care îmi va aduce satisfac?ie, împlinire ?i bucurie!
Pentru asta v? mul?umesc tuturor acelora care mi-a?i fost al?turi!
Sincere mul?umiri ?i administra?iei Poezie.ro care m-a g?zduit mai bine de 14 ani!
*

C?l?torie în jurul unei lacrimi
(fiicei mele Teodora, bile?elul pe care nu i l-am dat, înc?... )


Poate c? e prea devreme
s?-mi trag via?a pe dreapta
a? putea continua
mersul
de dragul fiicei mele Teodora
chiar dac? a? mai repara
câte ceva pe ici-colo
folosindu-mi rana ca pe o izolet?
meritul ar fi al ei ?i al lui
Dumnezeu
care
îmi vor ciopli crucea
din ultima lacrim? r?mas? necurs?
numai c? inima
r?stignit?
pe umbra aceluia care am fost
pulseaz? haotic
uneori
sare în fa?? cu câte o b?taie pe secund?
în aglomerarea de b?t?i
se na?te o alt? lacrim?
ce-mi adânce?te rana în care
locuiesc de ceva vreme

tot ceea ce vreau e înc? un r?gaz
în care s? pot
s?-i spun fiicei mele
c? am iubit-o de când
i-a zâmbit lui Dumnezeu
o iubesc ?i o voi iubi
oricât de departe a? fi

nu nu voi capitula în fa?a mor?ii
ci voi mar?a cu inima
pus? în palme
la vedere
iar dac? va fi
s? nu ajung la cap?t
?i sângele din ran? î?i va mima
neputin?a doar inima
îmi va putea spune Adio...
Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »