cele mai recente
poezii de dragoste

olarul

Colectia: Poezii de Dragoste


desenam stele pe zidurile caselor locuite de b?trâni
pân? diminea?a înfloreau col?urile
ne ?ineam s? nu c?dem prin lini?tea miezului nop?ii
inimile se roteau convinse de poemul nostru asurzitor

ca s? în?elegi iubirea trebuie s? intri într-o camer?
cuprins? de fl?c?ri
pân? nu-i sim?i c?ldura
î?i va deschide mereu u?a gre?it?

e ca atunci când cioburile se întorc în palm?
din punctul t?u de vedere l-ai sc?pat
din punctul de vedere al paharului l-ai împins
oricum prive?ti lucrurile ea a f?cut
s? se întâmple
soarele
dintr-un unghi nou scurtând zilele
e mai mult întuneric decât în prima noapte ?i totu?i nu m-am împiedicat
de mobil?
am trecut precum cel care se întoarce
la locul crimei

dragostea este atât de bogat? încât nu poate fi
în?elat?
când m-am întors am v?zut un b?rbat luându-?i via?a
am plâns invidios pe sim?ul propriet??ii

a?a cum nu poate concepe e?ecul
nici moartea nu concepe tr?darea de?i a?â?? guverne între ele
diavolul cu identitatea lui fals? pe care vrea s? ?i-o ascund?
tr?ie?te în lux precum un rege meschin
cu o lume care nu-l mai iube?te

chiar ?i un sufle gol ?i fragil are nevoie s? i se r?spund?
reac?ie ce nu mai corespunde elementului chimic
din art?
m-am gândit s?-l îngrop într-un loc ce nu va fi descoperit
timp de secole
precum molozul acestui r?zboi iminent

problemele se vor sfâr?i atunci când vom înceta s? ne credem mereu
vinova?i
desenam stele pe casele locuite
de frica b?trânilor
o pas?re cobora în genunchi de pe horn


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »