cele mai recente
poezii de dragoste

muzic?, cea?? ?i alte lucruri luxoase

Colectia: Poezii de Dragoste


m? obose?te fiecare fapt? bun?-
un omagiu adus omului
ar trebui s? par fericit
în genul mi?c?rii emo?ia lumineaz? acele grame de suflare divin?

precum în filmele noir atrag r?ul
senza?ia este destul de puternic?
în fa?a unui mormânt unde nu mai pot face nimic m? plec
pân? la p?mântul proasp?t b?t?torit

miroase a ?ine de tren, a p?cur? ars?,
a peroane murdare pe care nimeni nu vrea s?-?i lase bagajul
oameni cu biblia-n mân? îl împart pe dumnezeu sperând s? trezeasc? mila
trec?torilor
?i dânsul a rupt pâinea cu mâna
îmi spune con?tiin?a

pentru c? nu merit nimic
m? a?tept la
o ruptur? contagioas?- iubirea înmul?e?te actele de violen?? verbal?
oare câ?i b?rba?i noroco?i nu se roag? pentru sfâr?it

îmi pun m?nu?ile înainte s? te conving de necesitatea unui motiv
întemeiat
m? simt mai greu dup? aceast? ultim? noapte
din dragoste
la sup?rare
?tiu c? ai s? m? spui la o mie
preferatul meu r?mâne vinul ro?u
sem?n cu tata-
pu?in da' bun!

mi-e fric? s? adorm
dac? m? voi trezi
în alt? lume
încerc s?-mi amintesc detaliile locului unde am tr?it
ultima dat?
ploaia m? purta pe un râu într-un co? de nuiele
auzeam copacii hot?rând uciderea pruncilor
moartea ?i via?a dou? distinse doamne ?ezând în t?cere mi-au f?cut semn c? pot continua
ceva mult mai puternic avea s? goleasc? bisericile

m? opuneam oric?rei pl?ceri
de parc? r?ul ar putea fi ?i de alt? origine


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »