cele mai recente
poezii de dragoste

live în Amsterdam

Colectia: Poezii de Dragoste


pl?tesc dulcea mândrie c? sunt
big in the city
atunci când v?d chi?toace m? simt ca acas?
întunecat
infinitul î?i face planul în pia?a ora?ului
repet un verset din scripturi

iubirea îmi judec? ascenden?a cosmic?
recunosc atrac?ia fa?? de oamenii r?i
indiferent ce le-ai face nu te mustr? con?tiin?a

de parc? mi-a? urma destinul în lan?ul trofic
bat str?zile
podurile
lumina felinarelor face din silueta prostituatelor
prezen?e absurde
de când a intrat în c?r?i r?ul nu mai este atmosferic
ora?ul cu o densitate occidental? de femei pe metru p?trat
se scufund? încet

beau ceva albastru-fosforescent
în pahare de-un metru
nu vreau s? pierd vremea întrebându-m?
în ce stadiu
azi
îmi petrec timpul amuzându-i pe nordici

ador pietrele dispuse
circular
sângele î?i face loc printre cuburi
am aflat câte ceva unul
despre cel?lalt
mi-a? dori s? nu se mai întâmple vreodat?

dac? nu vorbesc despre el
nu trebuie s? vorbesc despre reac?iile mele
nici despre lucrul pe care nu vreau s?-l confrunt
suferin?a-
un ritual pe care dac? nu ai puterea s?-l practici în public
ar trebui s? evi?i lucrurile inten?ionate

esen?a iubirii este încrederea oarb?
adorm furios

plin de gr?simea sacrificiului f?cut cu r?spundere
parfumul t?u înseamn? c? la sfâr?it îmi vor da lacrimile
salivez la vederea ulciorului cu mied
t?rie din lapte
de capr?
î?i desfac c?ma?a înflorat? la gât îmi potrivesc
respira?ia dup? cum sânii t?i
f?r? greutate
vorbesc întunericului s? nu îi r?neasc? noaptea
plin? de sunete joase

nimic nu se compar? cu dragostea unei necunoscute-
vuiet din suprarenale
incit? la panic? ?i lux de cuvinte
vulgare

privirile lumii î?i modific? unghiul
atunci când olarul transform? felia de lut
într-un obiect de valoare
live
în Amsterdam ?i oriunde aud despre
acel dumnezeu pe care nu vreau s?-l înfrunt singur


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »