cele mai recente
poezii de dragoste

Ceva care s?-mi scoat? apa din trup

Colectia: Poezii de Dragoste


iubirea - pisic? de mare cu gheara
veninoas?
se certa pentru sufletul meu
a fost o vreme când ne îmbr??i?am copiii
?i uitam c? timpul nu întoarce obrazul

îmi ajustam privirea dup? sunetul anilor optzeci
aveam sentimentul c? ies din rolul social
pentru a împrumuta din
vibra?ia joas? a geniului
naivii confund? în?l?imea cu via?a
lumina cu spa?iul dintre cuvinte
punctul cu sfâr?itul durerii

cu o mân? pe sânul l?sat s? dea rod
între lumea de dinainte de beatles ?i arta nega?iei
tr?iam necunoa?terea mor?ii
pe verticala închipuit? de materialismul orb
coborât din sincretismul timpuriu
al primului zeu închipuit de rug?ciunea unui s?rut
înainte s? fie l?sat s? respire

a?a cum cei privilegia?i ating fundul m?rii
râdeam de câte firimituri împr??tie ideile scrise în palm?
un fel de copiu?? din care pl?team pentru dreptul de a inventa
matematic
scopul t?cerii din tragediile antice

îndr?gostit ca de cea mai apropiat? surs?
de ap?
voi scrie o carte ale c?rei litere s? te duc? în viitor
cincizeci de ani
cititorule
cu mi?c?ri de gâng?nii la rev?rsatul zorilor
când sângele r?mas pe antene tr?deaz? faptul c? niciun vampir nu e sigur
c? ar putea rezista trei zile
îngropat în lumin?
lâng? cartea ale c?rei litere intr? prin piele
ale c?rei idei î?i fac din minciun? chip cioplit
ale c?rei puteri înva?? cum s? prinzi soarele cu frânghia de rufe

î?i voi scoate dintre umeri gândul tinere?ii f?r? b?trâne?e
voi spune amin dup? fiecare înghi?itur? din apa care picur?
milimetric
de parc? mi-ar lua ap?rarea
s-a oprit din aruncatul pietrei

îngerul meu - un om ce cheam? spiriteleTrimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »