cele mai recente
poezii de dragoste

Ileana (Din Volumul ”Suspinele cele mai vechi, pe care le-am auzit”)

Colectia: Poezii de Dragoste


Pesemne, stele am visat,
– Pe-un cer, din timpuri grele,
La tini` pe trup s-au ar?tat
Tulpini prea vechi de stele.

2.
?i, poate, vremuri de-început
Spre spa?ii s? te cheme
?i ai sc?pa, din azimut
Spre-întâile lor gheme.

3.
Care sunt stele ce se nasc,
De mult, se scrie vreme,
?i poate, înc?, stele pasc
Lumini ce cresc, devreme.

4.
Din ap?, este dorul meu,
C?ci eu odesc` via?a!
Iar dragostea de Dumnezeu
Se na?te diminea?a.

5.
Cum mai sclipea-n, dor, sânul t?u
Chemându-m?, pe moale
C?ldura ta, ca un pâr?u
Din trupul c?rnii tale.

6.
Îmi pare-acum c? un s?rut
O poam?, dulce-mi vine
?i pielea ta, de început,
Se vait?, cu lumine.

7.
?i cred c? dac? n-a? ?inea
În palma asta aspr?
Un sân, parfum din carnea ta,
Muri-voi, noaptea-albastr?;

8.
Ea, de frumoas?, cum v? e
Ginga??, o gazel?;
?i poate pas?re-ar p?re
Pe-o luntre f?r? vel?.

9.
O m?n?stire trupul ei
L-am prins, întâia oar?...
În luntrea c?rnii îi pr?sei
Doi sâni ca dou? par?.

10.
?i dac?,-odat?, ai v?zut
Cum geme c?prioara,
Spre omul, când l-a cunoscut
De ea, spune vioara.

11.
?i de ad?st, un pic, s-o v?d
Îmi pare c? un rege
A luat un pumn de lut, pr?p?d!
Frumosul s?-l dezlege.

12.
Îmi pare, multe nu am spus,
De cum v? este fata,
Ea e duioas?, ca Iisus,
Mireasma-înl?crimata!

13.
Iar dac? zac, de dou? ori,
Spre genele închise
Îmi par c? nu sunt închisori
În moarte sau în vise.

14.
A treia oar?,-am coborât
Cu pasul, de la stân?,
La ea, îmi trece de urât,
C? am via??-n vân?.

15.
?i-mi pare, nimeni n-a ?tiut
C? e a?a frumoas?;
Dar mie, -odat? mi-a p?rut
C-ar fi ca o mireas?.

16.
Îmi pare c?, în p?rul ei,
Stau stelele de ziu?;
?i-ochi?ii-s frumu?ei
?i nu mai ?tii de iu?.

17.
Bujoru,-n p?rul ei, p?rea
O floare dintre stele;
În p?rul ei, ce izvora
Din noaptea fricii mele.

18.
Când coboram, pe munte,-n jos,
Copiii, dup? mine,
?i nu ?tiam, neserios,
C?tam mieri de albine.

19.
Cu un a?a frumos p?cat,
I-am coborât la u??,
Îmi pare, nimeni n-a aflat,
Afar?, de-o m?tu??;

20.
?i prunca mic?, îmi p?rea,
Tot culegea afine;
Când coboram, pe piatra grea,
Feti?ele, cu mine...

21.
?i nu vor ?ti c? m-am deschis
Cum liliacu-n fiii,
?i, ad?stând, acum, în vis,
Îi r?t?ceam copiii...

22.
Un alt p?stor, mai dulce ca
Feciorul ce ?i-apare
Ileana altul n-o afla
?i nu ar fi oricare...

23.
?i dac?,-odat?, ai aflat,
Pe drumuri de r?scruce,
C? se scoboar? un b?rbat,
Pe lâng? loc de cruce,

24.
Tu pleac?-?i capul în p?mânt
S? nu ?tii ce-l a?teapt?!
C?ci, poate-adus, frumos, de vânt
Îi bate ei, în poart?!

25.
Copiii l-au l?sat, târziu
La poart? nu e nime`
Pe uli?i, totul e pustiu
S-au risipit, pu?time...

26.
Cu un a?a frumos p?cat
Îi bate Ioan la u??
Îmi pare nimeni n-a aflat
Dar ?tie-o ?ig?ncu??

27.
Te pleac?, omule ?i lut,
C? nu ai ?ti ce vine
Îmi pare, stelele-au crescut
Ca trandafiri, pe spine.

28.
S? nu po?i ?ti ce st? în scump
Paharul, ce de?art?
Din mierea ei, pe care-o rump
În ran?, bat la poart?.

29.
E fa?a-i, plin? de lumini,
C?ci l-a v?zut pe mire,
Prin merii adolescentini,
Ce-l scald?, cu uimire.

30.
Un mai frumos, nu a v?zut
Îi pare,-un p?r de aur;
?i ochii-i nu i-a cunoscut
Un trup, inel de faur.

31.
Cine e?ti tu? ?i ce îmi vrei?
Întreab?-înduplecat?.
Poate pe-o lavi??, s? stei,
Cu trupul t?u de fat?!

32.
?i poame multe îmi vei da,
?i î?i vei face mil?,
Când mân? mea s-o a?eza
Pe olul din argil?.

33.
S?-mi dai pu?in? ap?-n schimb
Pe-o mic? s?rutare
Îi spuse el, încet, un nimb
De flac?r? ?i soare.

34.
?i poate-a?a, doar, îi p?ru
C?ci lumea e ciudat?
Un vis prea mare ne-înc?pu
Ca un zuluf de fat?.

35.
?i poate, doar?, nu ?tim noi
Cum lumea se mai ?ine
Cât stele, sus, se-arat?, roi
Cu basme ?i mul?ime.

36.
?i poame dulci, s-or desf?ta
În m?rul de la poart?
Un fel de pom de catifea
Ce lunile-s de?art?.

37.
”?i poame multe îmi vei da,
?i î?i vei face mil?,
Când mân? mea s-o a?eza
Pe olul din argil?.

38.
S?-mi dai pu?in? ap?-n schimb
Pe-o mic? s?rutare
Îi spuse el, încet, un nimb
De flac?r? ?i soare.”


39.
?i nu a trebuit mai mult,
Ca el s? îi ?opteasc?,
Sau s? îi ?uiere-n, tumult,
Din pofta lui trupeasc?.

40.
Ileana, parc-a tres?rit,
Dorin?a ei de fat?,
Nu ?tiu, acuma, ce-a z?rit
E vie ?i curat?...

41.
Eu, mere am s?-?i dau, fecior,
?i apa e destul?...
Am tras, la ziu?, din izvor...
Ginga??-i ?i credul?!

42.
Zic, merele s-au copt, din nou!
Dar nu la noi, pe munte...
C? ai tu mere, ?i-un trusou
De rochii foarte multe...

43.
Tu ad? vadra, ?i, pe dat,
Prime?te-m?, în cas?,
Pe-afar? frigul s-a l?sat
Odat` te fac mireas?!

44.
C?ci, las?-m? s? te alint,
Cum nu te ?ine nime`
În ceruri stelele ne mint
C? via?a-i dalb`, ?i ?ine!

45.
Un strop de cer, pe gura mea,
Când buzele-mi se-adap?!
Din apa, ce i-o întindea
Din vadra f?r? groap?.

46.
Un strop de stea, pe buza lui
?i gura ei întreag?
S? nu mai fie-a ori?icui
Ci s? îi steie drag?.

47.
Un strop de cer pe gura mea
Când buzele-mi se-adap?!
E floarea ce i-o întindea
Cu lacrima sub pleoap?.

48.
?i fost-a un s?rut dulceag
L?sat, demult, de stele
?i cum l-a prins, de-atunci, de drag...
Ivitu-s-au inele...

49.
Îmi pare, luna a z?cut
De sus, în trei lucarne
?i, cred, o stea i-a cunoscut
Le-a coborât în carne.

50.
Un strop de nea, pe gura lui
Le-au înc?put s?rutul
?i ea, acum, a nim?nui
?i visul, ab?tutul...

51.
S? îl mai ?in?-înceti?or
S?-i steie, pentru dânsul
O stea legat? de un nor
Când o cuprinde plânsul.

52.
Ci las?-m? s? te alint
S? te cuprind în bra??!
Pesemne luna de argint
Se gat?-n diminea??!

53.
Tu ?ine-m? de mijlocel
?i-mi afl? dezlegarea!
Pesemne cerul e ca el,
?i el ar vrea chemarea...

54.
Tu e?ti chiar raiul pe p?mânt!
Tu e?ti alesul florii!
A?a-i ?optea, alunecând,
S-o vad? pe?itorii...

55.
C?ci de acuma, suli?i cald
R?pun pe ori?icare
E, înc?, albul cel din fald
Le d? întâmpinare.

56.
În straie, noaptea se-încingea
V?zând, iar, frumuse?e...
Dar o pereche, alegea:
N-a vrut s?-i dea bine?e!

57.
Tu e?ti chiar roua ce-a c?zut
În trup, de diminea??!
S?rut, eu nu am cunoscut
Dar eu ?i-am dat via??!

58.
Îmi e?ti chemarea spre p?cat
?i e?ti alunecare!
P?stor, ca tine, n-am aflat
?i n-am ?tiut de soare!

59.
Cuprinde-mi pieptu-înceti?or,
S? st?m, acum, pe prisp?,
?i poate fiecare nor
S-o scurge în batist?...

60.
S? st?m acum, îngem?na?i,
Ca stelele-între ele,
Tu spune-mi de p?storii fra?i,
?i zi-mi, iar, de inele!

61.
Îmi e?ti chemarea, spre p?cat,
?i e?ti alunecare!
B?rbat ca tine, n-am aflat!
Nu e?ti ca ori?icare!

62.
Îmi pare, coapsa i-a cuprins,
Pe mini` pe umfl? plânsul
S? spun de basmu-acesta nins
S?-?i zic, acum, de dânsul.

63.
Ilean?, repede-ai l?sat
S? intre omu-n cas?!
Cu poame, tu l-ai osp?tat
Dar n-o s?-i fi mireas?.

64.
Tu e?ti chiar raiul pe p?mânt!
Tu e?ti aleasa florii!
A?a-i ?optim, alunecând,
De teama non-pudorii.

65.
Cu mere, el s-a osp?tat
?i i-a intrat în cas?.
?igani, afar?, au aflat
C? fata cea frumoas?,

66.
L?sat-a jos oblonul greu
?i l-a iubit în tain?;
Îmi pare, ca feciorul meu!
Iar fata este fain?!

67.
Pe la ferestre, norii grei
Au prins s? bat? ploaia;
Iar eu de-aici nu-întrez?resc
P?catul ?i odaia...

68.
Sunt mai frumo?i, ca-n început,
Un zeu cu-a lui lumin?;
Îmi pare c? sunt zei de lut
Frumos, târzia vin?.

69.
Îmi pare, Cerul coborât
La ei, în Vadr?, timpul
?i nu ?tiu cum de s-a vârât
În ochii-mi, tot Olimpul.

70.
”?i poame multe îmi vei da,
?i î?i vei face mil?,
Când mân? mea s-o a?eza
Pe olul din argil?.

71.
S?-mi dai pu?in? ap?-n schimb
Pe-o mic? s?rutare
Îi spuse el, încet, un nimb
De flac?r? ?i soare.”


72.
Eu î?i voi face doi copii
Cu pielea ca de lapte,
?i nimeni-n lume nu va ?ti!
A?a-i spunea (prin ?oapte...)

73.
Din trupul meu, doi prunci micu?i
Care s? fii-va tine!
Îmi pare-atunci, c? de la mun?i
Un zvon, ca de albine,

74.
Se auzea prin ceruri reci...
Sunt stele, scânteiaz?...
Durerea, ast?zi, mi-o petreci
De dincolo de raz?.

75.
Tu e?ti nebun?, draga mea!
Te-am cunoscut, de ziu?!
Îmi pare luna, se hlizea,
La ce râdeau ?i iu?...

76.
Eu te iubesc, ?i m-ai ghicit!
A?a s?-mi stai, în tain?!
- O stea, de dincolo de schit,
Zicea c? mândra-i fain?!

77.
Ne facem casa, sus, în mun?i...
S? nu ne ?tie nime`...
Doar brazii, mun?ii, cu-a` lor frun?i
?i-a loc întunecime!

78.
?i ne-om ascunde prin colibi`
S? st?m cu c?priorii
?i o s?-?i fac lipii cu hribi
Când stau, pe cas?, norii...

79.
Din trupul meu, î?i dau fecior
?i, cred, ?i o feti??...
A?a-i ?optea, pe bra?, u?or,
?i î?i l?sa-o cosi??...

80.
Ne facem casa sus, pe plai,
Unde mai vin ciobanii
S? r?mânem în col? de rai
Astrâng, cu tine, anii...

81.
Îmi e?ti pierzare, draga mea,
Iar eu cioban la stân?,
Nu pot s? `mâi, în casa ta,
Mai mult de-o s?pt?mân?!

82.
Dar te iubesc cum nu vei ?tii
B?rbatul s? iubeasc?...
?i îmi vei ?ine doi copii
Acolo, sus pe creast?...

83.
La stân?, o s? p?storim
Peste cinci oi, o sut?,
La iarn?, te-oi iubi, s? fim
În nunt?, ne-început?;

84.
Te-oi înv??a, cu graiu mieu
Cum zace,-n vedre, brânza!
?i-oi da pl?cinte, vinuri, eu
A?a s?-mi fie-osânza!

85.
?i te-oi iubi, atunci, deplin,
C?ci îmi vei fi nevast?,
?i nu ?tia, atunci, venin
Ce ar fi fost n?past?;

86.
Pe-afar? zorii se hlizeau
St?tea la el în bra??;
Îmi pare, dân?ii-i blestemau
Acum, spre diminea??.

87.
?i ultimele, stele,-încet
Priveau îmbr??i?area;
Precum iube?te un poet
S? vaz?, singur, marea.

88.
Departe, sori invidio?i
Duceau, pe c?i de lapte,
Invidia din ochi sticlo?i
Pe merele ei coapte...

89.
C-un bra?, e prins? de Ioan
?i ?ine-îmbr??i?area!
Cum anul leag? strâns alt an
?i fulgii ?in ninsoarea...

90.
Îmi pare, ultimul lui strai
P?stra, adânc, secretul
În munte, sus, adânc, pe-un plai,
Nu îl iubea ascetul...

91.
L-a blestemat, cu un cuvânt,
S? nu î?i ia mireas?!
C? dac?-?i ia, pân?-n p?mânt,
N?pasta s?-l descoas?!

92.
Pe la ferestre, doi ?igani
C?tau, acum s-o rump?
Ce era cu fata, cu Ioan,
Cu leg?tura scump?...

93.
Pesemne,-n cas? glasul lor
Un fel de mic? oaste,
Ci o m?tu??, la picior,
I-a dus înspre n?paste...

94.
?i ele iute s-au zorit,
Femeile din cas?,
S?-l de-a afar` pe nepoftit
Nicicând n-o s?-l mai las?.

95.
Ileana-i plâns? ?i, mereu,
La geamuri f?r? soart?.
”Eu sunt chiar raza, din antreu,
Ce-?i intr? pe la poart?!”

96.
E-n lacrimi, mult a mai z?cut
Cu ochii, pe la uli?i`,
Cum soarele e pref?cut
În zeci de mii de suli?i`...

97.
Ce l?crimare e în cer,
E bolta-îndurerat?,
Îmi pare soarele-un cerber
Ce plânge dup?-o fat?.

98.
De seara, azi, se va l?sa,
Pe poart?, s-o mângâie,
A?a m? simt, în lumea mea,
C?-i uns? cu t?mâie...

99.
C?ci fata, ast?zi, a plecat
S? steie-n m?n?stire,
Pe ochii ei, f?r? p?cat,
El i-a r?mas de mire!

100.
Î?i aminte?te, oare, cum
Pe bra?e a ?inut-o,
O ?oapt? cald?, nu oricum,
Cum, poate, a crezut-o.

101.
?i credem ochii ei cura?i,
Îi ?tim promisiunea,
Ce doi copii-îndelung visa?i
?i-o stân?, în genunea,

102.
Unde-ad?stau ?i nori, ?i miei,
?i stele nep?tate,
Acum co?maruri ?i idei,
Din vie?ile furate;

103.
C?ci timpul, vârsta, spal? tot
?i l-a uita odat?...
?i timpul va-înghe?a,-n complot,
O via?? nep?tat?!

104.
În mintea ei, doi copila?i
Descul?i, merg sus, pe munte
Cu ei, frumosul ciob?na?
Ce st? s? îi asculte...

105.
C?ci lacrima i-un început
De aspr? peniten??
Nu-i soarele nepriceput
S?-i dea, u?or, clemen??.


106.
În lacr?mi, o g?sim mergând
S? steie-n închinare
La Crucea sfânt?, care-un gând
A?teapt? de-la-oricare.

107.
?i, parc?, Ceru-îndurerat
`Napoi la el prime?te
Un suflet poate întinat
?i de p?c?tuie?te...

108.
?i parc? cerul, de dureri,
De sus, pe ei, i-ascult?
P?catul lor, acel de ieri
Ar vrea durere mult?.

109.
?i parc? Ceru-îndurerat
`Napoi la el prime?te
Un suflet, credem, încercat
Nimic nu îl prive?te;

110.
În lacr?mi, o g?sim mergând
S? steie-n închinare...
Nu-i ca Ileana pe p?mânt
Ioan, nu-i ca oricare...

111.
”?i poame multe îmi vei da,
?i î?i vei face mil?,
Când mân? mea s-o a?eza
Pe olul din argil?.

112.
S?-mi dai pu?in? ap?-n schimb
Pe-o mic? s?rutare!
Îi spuse el, încet, un nimb
De flac?r? ?i soare.”
(Din urm?torul volum.)
(”Suspinele cele mai vechi, pe care le-am auzit”)

Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »