cele mai recente
poezii de dragoste

De picoteal?

Colectia: Poezii de Dragoste


Îmi spuneai c? e frig dac? deschizi fereastra, înainte de a îng?dui ora
dou?sprezece, ?i chiar era frig,
râdeai,
m? luai în r?sp?r, e?ti un vr?jitor, a?a e, doar tu ai baghetele magice aurite ?i mâna de doisprezece t?ciuni
ora aceea,
prefaci teama în cupa aceea de vin pe care n-o în?elegeam niciodat?,
în Levant strugurii se coc mai repede decât aici,
a?a cum se coace floarea de vi?in prim?vara ?i se face la urm? acri?oar? apoi parfum,
cu frunzele vii de a?ezat într-o carte proasp?t tip?rit?, prostia r?mâne necump?rat? de nimeni,
nu se cump?r? nu se vinde,
în ?i din prostie, doar c?r?ile singuraticilor r?zbat...
sfârâiau pe undeva melcii, ar fi cerut s? se i?te, s? se împrim?v?reze odat? ierburile ?i animalele
c?tre Levant, se m?nânc? de vie carnea ?i în sânge mult? carne de oaie ?i miel qui prodest
oile ?i mieii se taie vinerea
iar în ol preg?tesc coca pentru pl?cinte cu ierburi str?b?tute înc? de seve
qui prodest
nu mai vrem leg?turi
e felul lor de a se lega de ierburile care cresc pe lâng? pietrele altfel prea v?duve
?i de animalele singuratice, de turmele care înc? le r?mân.


Îmi aduc aminte, nedospirea copil?riei
mi-e dor s? merg înspre sat unde uli?ele au miros de v?car
ca printre p?s?rile dumnezeie?ti, uli?ele miroseau a ciread?
mai demult ?i pe-aici, da,
ca în levantinele ?an?uri cu p?s?ri, pentru c? dumnezeu are aripi ?i se mai preumbl? pe uli?i
dac? chiar exist?, mai împingem spre El, turmele, via?a ?i ierburile.
Pe aici,
pl?cintele coapte aveau gust de t?mâie amestecat? cu pâine,
în cuptiorul prea ars, prindeau gustul de sat.


Era frig înainte de dou?sprezece,
de?i
fereastra r?m?sese închis?, probabil mult? z?pad? pe locul unde te întindeai tu,
sub fereastr? ori lâng?,
ai urm?rit lumina îndelung, te hlizeai, oare ce femeie era în?untru?
niciodat? nu sting lampa,
e destul uloi ?i
petrol, adormise?i strângând din sprâncene,

erai prea obosit.


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »