cele mai recente
poezii de dragoste

felul în care pre?edin?ii au grij? de orhidee

Colectia: Poezii de Dragostete iubeam ?i -?i d?ruiam orhidee se schimbau anotimpurile
?i cântecul sub?ire al unui zeu adormit
ne înso?ea t?cerea
e adev?rat vorbeam rar mai rar
?i ?tiam c? într-o zi ne va fi bine
acceptam ?i nu mai credeam în speran?ele
pe care ceilal?i ni le aruncau ca pe praful în ochi
din condescenden?a frunzelor îng?lbenite la apropierea
de un decembrie friguros ne era frig ?i ne înveleam cu noi în?ine
sângele meu urca prin arterele tale
ne ?i uitasem ?i numele din starea civil?
de mai multe ori întor?i am fost întor?i
înapoi s?lbatic? respectare a legii ne-am supus
am fost calmi ?i uneori am dat cep
la mai multe butoaie de whisky zadarnic
explicându-le func?ionarelor de la ghi?eu
programul e de opt ore
începe la 8.30 a.m. la 10 era târziu
pentru condi?ia noastr? pascalian?
deveneam mari actori ai minimei noastre vie?i
nu ne mai p?sa de nimic
& eu î?i mai d?ruiam o orhidee din ราชอาณาจักรไทย racha-anachakra thai
?i ni se spunea c? drumul bulbului din ?ara aceea a extremului orient
face s? înfloreasc? zeul norocului & opre?te în loc ceasul atomic
zilnic dou? minute în limbaj preziden?ial înseamn? c? vom fi ferici?i
dou? poate trei sute ani interpret?rile nanosecundelor atomice
difer? de la ?ef de stat la ?ef de stat
& eu am observat c? fiecare ?ef cultiv? orhidee multicolore
privind uneori încruntat încurcat înciudat
la cele dou? nanosecunde de pe ceasul atomic
apoi zâmbe?te c?tre prima doamn? îmbr?cat?-n negru
ah doamna aceea nu este chiar moartea
mai întârzie ?i ea pu?in
pasionat? de orhideele însângerate ?i neînsângerate
de felul în care va ?ine buchetul la viitoarea recep?ie
fericit? s? mai poat? schimba o vorb?
ce cald e aicea la tine dragule
mai schimb? ?i tu orhideele
bobocii lor mai curând ar schimba lumea
nu a murit nimeni nu a venit nimeni în numele p?cii
ve?nice ur?ri o fericire etern? & indestructibil?

Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »