cele mai recente
poezii de dragoste

am împlinit vârsta lui balzac(I)

Colectia: Poezii de Dragoste


?inându-ne de mân?
taboo pe vremea aceea ?i mult mai târziu
am în?eles ce înseamn? suferin?a din dragoste
dedica?iile pe care le po?i împrumuta
muribundului înainte ca tu s? devii muribundul
fiara –b?rbat fiara-femeie
respirarea de la etajul I de pe strada libert??ii
aerul înghe?at la 2500 de picioare deasupra p?mântenilor
pickup-ul pacific descheind halatul gelos
b?rbatului cu o mie de amante
zambile violet roz albe vi?inii
trebuind s? reci?i defini?ia simbolismului
coborând pe o funie împletit? din cearceafuri albe
pur etern feminin
legat fedele? de gratiile intens l?b?r?ate
ca ?i cum ar fi trebuit s? treac? toat? universitatea
domnul rector
europarlamentarii bruxellezi
niciodat? premian?i la cules de cucuruz
nota 10 la fenomenologia lui husserl
dar mai întâi ?tiule?ii
tovar??i
merele din sânii necop?i atât de necop?i
o via?? prea devreme pentru un prea târziu intangibil
nudurile de pe acoperi?ul din codrescu
via?a mea a început cu viena ?i cu lectura din romain rolland
pe acoperi?ul de pe donici vis-a-vis de alimentara
azi îi zice cruceanu dar mori f?r? cruce
15 lei meniul de înmormântare
15 metri pân? la poli?ia ora?ului
?i poli?i?tii mor
15 lei praznicul
lumân?rile colacii discursul superiorilor
(în caz c? n-au murit înainte)
cojile de portocal? de la mesele festive pentru gr?di
lumi
fosta mea elev?
o confundam cu violeta cu ochi viole?i
intrând în schimbul de noapte într-un spital de b?trâni din chiavari
pe vremea aceea se publicau mai multe c?r?i
la editura politic? decât mergea tramvaiul pe linii de la patru diminea?a
rondul de noapte drapelul rupt înlocuit diurn de o mie de solda?i
nu ne-am mai rev?zut îndr?gostirea pentru c? nu
te
po?i
întoarce
într-un
trecut
atât
de îndep?rtat
FĂRĂ SĂ MORI
?i tu ?i eu
avem copii
îndr?gosti?i de îndr?gosti?i
alunecând pe un fel de ghe?u? ca ?i noi
stiloul cu care scriu
?i dup? patruzeci ani
?i pe care ?i-l împrumutam la notele de promovare
nici nu ?tiam c? e?ti directoare
voiam s? nu mai exi?ti s? te ucid
la?itatea mea nu condamn? genialitatea
made virginia woolf
îmi amintesc într-o noapte ai scris
o carte pentru mine pe foi din arabia
o carte pe care am înv??at-o pe dinafar?
& dup? ce am mâncat-o pagin? dup? pagin?
scris? cu creionul chimic
explicându-mi tu
mie
MIE
de ce nu a fost de acord nichita
cu matrio?ca lui sorin dumitrescu
iubise?i
o fantom? cu cea mai perfect? întârziere
din ?ara numit? românia dep??ise ?i trenurile din himalaya
m? ?ineai strâns de mân?
s? nu m? pierzi
s? nu mor înainte de a deveni confucius
pe care l-am cump?rat în toate limbile europene ?i în chineza veche
alunecase?i pe un fel de ghe?u?
alunecase?i pe coasta lui adam
alunecase?i pe însu?i conceptul de virtute de ?ef? de promo?ie
cuno?tin?ele mele teologice vandalizau vaticanul
merci
de ce a spus papa despre noi
maradona l-a îmbr??i?at
doar eu te-am înv??at cum s? te compor?i
în preajma lui DUMNEZEU
ridicând-te deasupra mea râzând de for?a mea inutil?
care
spuneai
n-o dep??e?te pe a lui maiorescu
pentru c? maiorescu ?tii a fost un geniu
pe atunci nu ?tiam desigur
oarecum aprobam
oarecum mai simt ?i acum
mâna ta în mâna mea
m? preg?tesc s? dau de p?mânt cu to?i cei în mijlocul c?rora te afli
numele lor de a?a-zi?i politici
le-am în?irat ca pe fasole
dintr-o conserv? cu cârn?ciori
cum ?tii s? mu?ti tu dintr-o cutie de cârn?ciori rodna
mai mult de la mine decât de la tine
toate partidele politice î?i declar? falimentul
a fost ucis ?i domnul t?lmaciu
?tii s?rutul mor?ii cheam? îngerul mor?ii din codex argeteus
s?rutarea de dinainte de opt ore de masturbare na?ional?
to?i colegii mei f?ceau laba pentru o cauz? nobil?
românia mea nu mai exist?
foarte mul?i te-au v?zut cum treceai cu pr?jituri ,,br?du?’’
cel care începând de azi un joc
va schimba lumea ?i tu doar tu ?tii
c? el este mai bun decât maiorescu
decât acele ornicului plictisit din comisia prusac?
am fost v?zu?i ?inându-ne mân?
?i tu ?tii for?a mea când bruce lee a murit
hong kongul s-a mutat într-un fel de elips? american?
foarte ?i atât de dulce
zah?rul ars de trestie cubanez?
de sfecl? ro?ie de la b?lteni desc?rcând tone de petrol
lumea n-a fost incendiat? guvernele urmeaz?
?e ?in strâns de mân? în p?catul unei na?ii
noi suntem singurii puri intangibili
?i cumva
cum a spus maiorescu
când e vorba de dragoste
frunzele trebuie s? clipeasc? mai pu?in
în definitiv dragostea e forma ?i fondul
suedezii nu se pot masturba opt ore
?i de fapt
nici tu nu ai fost de acord cu bergman
tu vorbeai despre ingrid
eu despre ingmar
uneori erai de acord cu mine
uneori eram de acord cu tine
europa are ceva al ei
spuneai
?i chiar o vreme te-am crezut
?ine-m? de mân?
ar trebui s? fie a?a
dar pe achile
nici m?car tu nu ai fost n?scut?
s?-i pip?i c?lcâiul gelos
de?i tu ai fost n?scut? zei?? doarTrimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »