cele mai recente
poezii de dragoste

poezii de pân? la tine

Colectia: Poezii de Dragostelucrurile din trecut îmi dau echilibru
un fel de a spune c? iubirea trece f?r? s?-?i caute prada

cu privire la faptul c?-mi plac fanteziile
trupul t?u pare aburul unei ce?ti de cafea
cu zah?r atât cât trebuie s? te ?in în bra?e
a?a cum nu te-a mai ?inut nimeni

pianistul pe care ?i l-am adus de la bâlci improvizeaz? un jazz
cu fracul petrecut peste coapse ca aripa unei p?s?ri mari
simt c? vrea s? te cucereasc? dar distan?a între note îmi d? timp
s? respir
îmi ascul?i b?t?ile inimii ?i tot nu e?ti sigur?

a nins prima oar? iar ora?ul se preg?te?te de haos

m? prive?ti de parc? ai citi într-o stea îndep?rtat?
buzele tale formeaz? semnul infinit înseamn? mi?care
f?r? concesii
felinarul din strad? ne descrie perfect
precum lumina celor patru pere?i între care tr?im
?i pe care m? pui s? jur c? n-o s? fim s?raci niciodat?

privesc înapoi ?i nu-mi vine s? cred câte lucruri nu ?i-am spus despre mine
iarna asta mi se pare o grea renun?are
totu?i
în sufletul meu a?tept s? nu vrei s? vorbim despre trecut
stai ca un copil pe marginea unui lac cu picioarele-n ap?
scuip nep?s?tor a?a cum m-a înv??at mama
nu sta în acela?i loc

?tim c? nu te-ai în?elat când te-ai oprit s?-mi r?spunzi
m? sim?eam ca o ma?in? parcat? gre?it
a?teptam s? fiu dat ca exemplu
numai de gândul c? via?a mea ocup? mintea multor femei
îmi era imposibil s? scap
a?a cum nici ?ie nu-?i vine s? crezi c? am uitat totul
înainte de tine

lucru ce nu m? f?cea mai pu?in vinovat


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »