cele mai recente
poezii de dragoste

Cererea în c?s?torie

Colectia: Poezii de Dragoste


CEREREA ÎN CĂSĂTORIE

Primul sunet pe care l-am scos când m-am n?scut a fost strigarea numelui t?u, dup? care am plâns de bucurie c? ?i l-am putut pronun?a.... Tu înc? nu venise?i pe lume, c?ci ai sosit mai târziu, dar eu... te a?teptam ?i te a?teptam,
din ce în ce mai ner?bd?tor, fiind totu?i sigur c? o s? vii numai pentru mine...
În acea zi de pomin?, de sub stânca unui munte verde, a izucnit deodat? un izvor cu valuri mari, cristaline, iar, peste un num?r de ani, de sub alt? stânc?, de partea cealalt? a muntelui,
a izbucnit un alt izvor absolut identic -
?i apele celor dou? izvoare ?i-au unit spectaculos curgerea lor str?lucitoare într-un m?re? ?i frumos râu ?erpuid vesel la vale
printre tufi?uri de toate culorile,
trecând deseori ?i peste praguri bolov?noase care încercau zadarnic s?-i st?vileasc? scurgerea...
Într-o zi, pe malul acelui râu curat ?i limpede, te-am v?zut cântând ?i culegând flori... Erai o fat? atât de frumoas?, încât am crezut c? z?resc o zân?. Atunci, timid, ?i-am cerut o floare... ?i tu, zâmbindu-mi dulce, mi le-ai oferit pe toate, iar în acea clip?,
zeci de p?s?ri au izbucnit în triluri de slav? care m-au în?l?at pân? la cer - ?i chiar dincolo de cer, în infinitul cosmos, unde am descoperit c? dou? galaxii tinere se contopesc într-una...
Poate din aceast? cauz?, în seara aceea, a fost o ame?itoare ploaie de stele pe bolta cu lun? plin?, iar în serile urm?toare, tu ai acceptat s? privim luna împreun?. Apoi ne-am rev?zut de multe ori ?i, încet, încet, am descoperit c? aveam gusturile la fel,
inimile la fel, firile la fel, gândurile la fel, toate sim??mintele la fel
?i c? distan?ele dintre noi sunt bariere inutile
care trebuie definitiv spulberate. De aceea, pentru toate aceste motive extrem de serioase, extrem de importante, eu vin acum curajos la tine,
smulgând din inima mea un inel vr?jit de logodn?. iar din ochii mei înseta?i de frumos, un ?irag orbitor de perle, s? ?i le ofer voios, cu sângele în fl?c?ri, îngenuchind cople?it la picioarele tale unde, cu cele mai sfinte promisiuni,
î?i depun cei mai parfuma?i trandafiri din univers, cu petale în form? de inim?, pe care vei descoperi cea mai curat? rou? emanat? din cel mai pur izvor ce va face din tine cea mai frumoas? ?i mai fericit? mireas? din lume...
Sunt sigur c? atunc? când Ea îmi va zice DA, bunul Dumnezeu ne va binecuvânta cu drag pe veci
?i c? atunci noi vom fi aproape convin?i c? am putea recrea o nou? lume minunat?
?i la fel de bun? ca ?i noi doi !...

Glen Ellyn, USA - 24 sept. 2018


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »