cele mai recente
poezii de dragoste

controlul furiei

Colectia: Poezii de Dragoste


cei slabi nu tr?iesc mult
via?a este pentru cei puternici
mi-a spus tata
înainte s? plece
ne-a fost de-ajuns s? mânc?m
din picioare
copacii vuiau ca la apropierea tr?snetului
de var?
stropi cât lacrima femeilor în doliu alungau teama
c? nu vom avea ce culege din p?mânt
din iarb? verde
s?pt?mâna începea cu spaima de oameni
moartea l-a mâncat pe unul de-al ei ?i-a plecat
urletul lupilor
m? f?cea s?-mi doresc trecerea îngerului
cu sabia
de parc? a? vedea p?mântul cum se rote?te gre?it ?i l-a? apuca
de Ecuator s?-i îndrept axa
spre soare
nimic nu-mi p?rea mai greu decât faptul de a p?zi omul
care credeam c? nu va muri niciodat?
cu excep?ia faptului de a respecta decizia unei cur?i în care
nimeni nu crezuse vreodat?
întrebarea nu era de ce m-am îndr?gostit ci
dac? eram îndrept??it s? o fac
dup? cum spuneau noti?ele mele
via?a ajunsese un stereotip
diavolul împacheta frumos tot ce ?inea
de viciu am refuzat mersul
pe c?rbuni aprin?i
preferam s? vorbesc despre noi
gândindu-m? c? ideile m? vor face bogat
protejând ?i mediul înconjur?tor
dragostea a fost acolo preg?tit? s? profite de mine
gara era departe dar dup? ce ai închis u?a am ?tiut c? nimic
din cas? n-o s? r?mân? virgin dup? uraganul Katrina
vocea Ninei Simone
f?cea unduirile spa?iului l?sat liber între mine ?i tine
s? aduc? o pace stânjenitoare
era ceva în felul lumii de a spune c?-?i pare r?u
care m? f?cea s? te cred
plus stilul în care buzele tale m? ispiteau s? nu m? opun
deschiderii min?ii ?i mai ales a trupului
?tiu c? sun? prostesc dar iubirea îmi d?dea curaj
?i inspira?ia s? caut obsesiv marea lovitur?
oricum ceva care ne-ar putea schimba via?a
de la origini


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »