cele mai recente
poezii de dragoste

trei ani mai târziu la paris

Colectia: Poezii de Dragoste


am jelit

nu ?tiam ce s? fac
în momentul când ceilal?i te bat pe um?r
gestul înseamn? o mul?ime de lucruri inclusiv
faptul de a trece u?or cu privirea
peste ma?inile înz?pezite
cu must??i ?i ochi
în dreptul radiatorului un zâmbet descoperea
grila prin care se f?cea r?cirea motorului
de ziua republicii
m? a?teptam s? aud avioanele
demonstrând
via?a ?i moartea în acela?i spectacol de gal?
se declar? surori

la etaj sunetul ?i se va p?rea prost
îmi spunea mama
din cealalt? parte
singur?tatea r?mâne op?iunea sfâr?itului
continuam s? num?r monedele din sticla
de lapte
aveam cu dou?zeci de ani mai mult
te c?utam printre femeile str?zii
printre copacii desp?r?i?i de patima ro?ie
cum îmi pl?cea s? parafrazez titlul unei opere
socialiste

via?a continua s? arate la fel
precum drumul spre cas? prost pietruit
m? gândeam c? nu avusesem parte niciodat?
de aceste tr?iri
homo homini lupus
încercam s? nu mi se par? logic
raportul balistic
când mâinile nu te ajut? s? câ?tigi
dai vina pe diavol

ai o ?ans? pe care nu ?i-o ofer? nici Dumnezeu
nici omul alb
doar un gol imens l?sat de cel care a avut curajul s? spun?
în fa?a destinului
ecce homo nu este un sprint
iar maratonul consum? resurse
din cerul t?cut apa
sp?la cu religiozitate sângele

în apropiere insecte
excitate de prezen?a bacteriilor

de parc? ne-ar fi desp?r?it de la na?tere
am dormit pân? când toate informa?iile cu privire la tine mi-au schimbat adn-ul

te-am iubit dinaintea acestui cuvânt


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »