cele mai recente
poezii de dragoste

r?zboiul sfâr?itului lumii

Colectia: Poezii de Dragoste


muma mi-a zis: mâine vom merge la munte s? lu?m
brânza era ca o zi în care nu trebuia s? fac nimic s? m? iube?ti.
am înghi?it cu noduri, c? n-o s? te mai v?d,
îmi f?cusem planuri de ast?-var?,
priveam stelele gândindu-m? la fata care-mi poce?te cuvintele,
lumea crede c? are ochii negri, dar dac? ?tii
cum s? o prive?ti, ai vedea c? sunt verzi
?i nici a?a de rea când iube?te.

ne-am întors seara.

cu privirea-n p?mânt, num?rând pa?ii -
frunze de trifoi
ce nu aveau astâmp?r s? împr??tie minciuni,
la tunsul oilor am ?inut de-un berbec,
doar a?a s? mai uit de n?road?,
cum îi pl?cea mumii s?-?i spun?:
pot s? fac s? iei pe cine vrei,
dar te las? când ?i-e lumea mai drag? dac? nu-i ursa ta.

r?mase pierdut?, t?cut?,
tot timpul cinei am crezut c? privegheam un cadavru.

faptul de-a fi refuzat mi se p?rea absurd,
m? gândeam s? ies în mijlocul zilei, s? strig:
sunt unul de-ai vo?tri - artist!
?tiu s? cânt, s? repar ceasuri
de buzunar, s? scriu scrisori de parc? ar fi
de la copiii vo?tri mor?i pe front,
orice femeie este fericit? cu mine.
într-o lume în care poe?ii sunt tot mai b?trâni ?i scriu
despre ce nu pot face asta produce emo?ii.

mergeam de parc? a? fi c?lcat pe morminte, luna se preg?tea
s? nasc? perechi de luceferi.

eram privilegiatul ai c?rui p?rin?i
nu se sinchiseau de nimic,
cât nu l?sam pe vreuna bor?oas?,
nu le b?tea poli?ia la u?? sau nu m? pricopseam cu niscaiva farmece.

vecinele m? priveau lung, aproape gale?, dac? m-a? fi luat dup? Liviu:
b?i, ce le faci, c? te sorb din priviri, probabil e?ti tu mai b?rb??oi,
altfel nu se explic?;
într-o zi a venit un coleg de-al lui la mine, la ?coal?, î?i c?uta iubita,
i-a zis:
da, unu' matur, b?, unu' matur!

presupun c? via?a intrase în mine cu furci,
cu topoare, nu-i în?elegeam violen?a
de-a m? îndr?gosti, patima cu care vorbeam, gesticulam,
puneam pe hârtie,
apoi o luam de la început, eu ?i aceea?i pl?cere,
indiferent prin câte înfrângeri trecusem,
?tiam c? tot mai am de luptat,
mai sunt femei de iubit,
suflete fl?mânde, semin?e neîncol?ite,
înc? se poate muri de cuvinte …Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »