cele mai recente
poezii de dragoste

timi?oara dragostea mea

Colectia: Poezii de Dragoste


aveam un prieten cristi f?cuse liceul
de art? c?ra ghea?? la restaurante în fiecare sear?
ne strângeam la dorina el venea cu buzunarul umflat
inten?ionat
l?sa câte-un col? de b?lcescu afar? ea spunea gluma aia proast?
cu gunoiul ?eful de sal? îl punea la mas? nu uita obolul
parc? era economicul cu bra?ele dep?rtate mergea numai în piept
leg?nat în dreptul barului striga
alerg?torii lua?i marfa doar nu vre?i s? v-o aduc la nas
nu-i ajungeai nici cu un bra? de caterpillar

nu m? impresiona c? ?tiam de la tat?l unui prieten
asta f?cea nea costic? seara beat dup? munc?
în halatul s?u rupt în coate m? trimitea la bumbe?ti s?-i cump?r
un kil de vin îmi pl?cea traseul
prin fa?a casei unei fete pe care o iubeam în secret ?tiam câ?i
bani scoate zilnic eram la el pân? când l-am g?sit b?tut
de fi-su priveam în p?mânt îmi venea s? intru de parc? nu
întâmpl?tor mi-a zis ce urât? e via?a

de aventurile mele ceilal?i râdeau pân? când voia de b?ut
ne pierea cheful ca b?ie?ii sim?i?i nu puteam s?-l d?m pe gât
mereu ne foiam în toate p?r?ile marian c?utând motive iar eu
pentru c? în primul rând nu consumam ?i în al doilea eram convins
c? f?ceam alte lucruri mult mai bine decât el
?i ce zici c? face într-o zi gagiul ?sta c? altfel n-am cum s?-i spun
se duce la ea ?i auzi ce nenorocit de poet
tu e?ti pentru mine ca un vietnam
f? zic vietnam sau vietcong c? dac? a zis a?a
te-a confundat cu frontul de eliberare
cel pu?in vietnamul are p?duri ape probabil multe forme de relief
dac? m? la?i pot s?-?i descop?r ?i eu
ia desf?-te la nasturi pân? la catedrala neamului s? vedem ce
manevre a f?cut pe-acolo începeam s? scot schijele din pielea
m?slinie m? ardea la burice pu?in am c?utat s? o lini?tesc
dup? cum simt inelul întreg n-a intrat
cu artileria grea pân? vine florin din pu?c?rie nu va recunoa?te
nimic din drepturile vie?ii

a?a c? eu cum s?-?i spun
îmi trebuie ceva mai aproape s?-?i aminteasc? u?or
de ce e?ti a?a pentru mine
vreau un loc unde s-au surpat case
au ie?it copaci din p?mânt sau
au murit oameni de gloan?e
un loc unde s? scriu f?r? s? m? opresc
s? te a?tept ?tiind c? po?i ap?rea dup? col?
cu copilul de mân?
un loc unde oricând te poate lovi o ma?in? ?i eu
te duc la spital de parc? ai fi a mea în fa?a tuturor

las poemul acesta
viu
s? ai ?i tu ceva de la mine


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »