cele mai recente
poezii de dragoste

Leme sau geometrii pu?in paradoxale în dezbaterea iubirii lui august

Colectia: Poezii de Dragoste


Lema I – Punctul originar este dreapta lumii ce-o privesc doi iubi?i ie?ind din planurile înclinate unul c?tre cel?lalt.Iubesc ?i nu mai recunosc altceva.
Iubesc, deci exist.
August,
tu-mi luminezi cerul gurii !
E?ti luna luminii iradiate clar ?i u?or
din trupul iubitei, prin interiorul meu.
E?ti vârsta la care nu-i niciun secret
nedescifrat de iubita
femeie a mea-n treizeci de ani.
E?ti luna puterii min?ii
cu bra?e întinse de revela?ii
?i picioare bine înfipte în cer ?i p?mânt.

Te pup. Te sorb. Au-gust…
trupul t?u ?i al meu… de iubire !
Lema a II-a – Din punctul de pornire al dragostei toate drumurile ?i planurile duc tot la ea.- ?tii de ce te s?rut pe spate f?r? s? m? mai opresc?
- Uite-a?a. Pentru c? m? iube?ti. M? mai iube?ti ?
- Nu vezi ? Te pup adânc. Pielea ta-i micul dejun.

- Hei, ?i-a pl?cut? Te-ai s?turat, iubitule?

- Hai s? ne pup?m pân? seara.
S? ne s?tur?m din noi. Iar la cin?,
dup? ce ne-om ruga mai întâi,
ca s? ne binecuvânt?m gustul,
vom trece la desf?tarea inimii ?i pielii
cu toate deserturile nop?ii de august –
precum adierile mai iu?i dinspre geam.Lema a III-a – Punctul ?i centrul de greutate-n... iubirea mea sunt orientate dup? tine. ?i invers. Form?m o sfer? în piramid?.- Te pup mâine iar??i pân?-n seara de 31 al lui cuptor.
- ?i pân? atunci oare ce-o s? mânc?m ?
- O s? te hr?ne?ti din s?rut?rile mele.
- Dar tu, iubitule, n-o s? fl?mânze?ti?
- Nu. Pentru c-o s? m? hr?nesc
mult mai bine din aceste s?rut?ri
?i-n noul an bisericesc de la 1 septembrie
ori din cabala meniului pentru amândoi.
De?i ai înv??at s? g?te?ti precum nimeni alta
?i am devenit înv???cel peste tot.


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »