cele mai recente
poezii de dragoste

Noi doi - protogalaxii

Colectia: Poezii de Dragoste


Grupurile noastre de protoni
subcuantele în?elegerii depline
vin unul de foarte sus ?i altul de foarte jos
precum un vitezist s?rind obstacole ce-alearg? în sus
?i un scufund?tor ce iese din adânc într-un gol

Iubirea ?i se scald? în ochi
se-avânt? precum atle?ii ?i înot?torii
care au de atins m?car un record personal

Pe lâng? al?i îndr?gosti?i
noi chiar avem de trecut multe ?inte sau garduri
um?r la um?r într-un zbor de s?ge?i
trimi?i c?tre aceea?i întrebare care i-a f?cut pe filosofi
?i pe marii alchimi?ti s? cread? în Dumnezeul
Care î?i a?eza hristic mâinile pe materia proto-stelar?
zona neagr? median? care împarte
o galaxie nou? la ecuator

Întrebarea ar fi pentru to?i una aparent? –

Unde va ajunge s?getarea zvârlit? de dou? inimi unite
dac? întâmpin? pe parcurs venind ca s-o sprijine
pere?ii atriilor ?i ventriculelor celuilalt?

?tiin?a actual? vorbe?te de lumina quasarilor
?i noi doi putem fi dou? cuante de câmp infinit
“Din dou? câmpuri magnetice opuse
se formeaz? materia proto-stelar?”

Filosofii r?spuns-au imediat
dup? algoritmul leibnizian c? a?a se na?te monada-n extaz
pentru c? noi doi ne chem?m din mari dep?rt?ri ?i zbur?m
înot?m cot la cot pân? când îmbr??i?a?i ie?im din curs?

Alchimi?tii s-au pus pe studiat
substan?a necreat?
din care-i f?cut? iubirea
?i i-au descoperit cele dou? înf??i??ri –

Fa?a acoper? spatele
spatele dezvele?te fa?a
la stânga de porne?ti
ai coresponden?? cu stânga invers?
adic? la dreapta partenerului ajungi negre?it
?i în?l?area unuia dintre noi
înseamn? cathabasis ?i ini?iere smerit? a celuilalt

A?a c? s?getarea din mine
se va înso?i cu s?getarea din tine
iar tracii ?i Eliade sperau
într-un rico?eu al s?ge?ii spre etern


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »