cele mai recente
poezii de dragoste

înv?luit într-un grena de Don Juan Iorgovan n-am cum s?-l contrazic pe J. Rousset

Colectia: Poezii de Dragoste


26 iunie 2010

din cartierul vechi ?i mereu tân?r
al Marelui nostru Ora? Micul Paris î?i cump?r o carte
dup? ce-am v?zut prima pies? de teatru-n Capital?
ocupând cu japca o loj? ca s? fim mai aproape de Fl. Zamfirescu ?i I. Mazanitis
în rolurile lui Don Juan ?i cel al Elvirei
la spectacolul “Ultima femeie a seňorului Juan”
de Leonid Juhovi?ki
cu regia ?i luptele scenice ale lui Vladimir Granov –
cartea asta-i o alt? bucurie doar pentru tine
Iubito_Una cea mai frumoas? femeie
de care nu m? voi l?sa nicicând

cartea lui Valentin Nicolau “Mai jos de Figueras”
lectureaz-o-n taina ce-i vine din libr?ria Nemirei

*****

“Seňor Juan’s last woman” by Leonid Juhovi?chi (with an alternative interpretation of the essay “The Myth of Don Juan”):

„The Don Juan we question today is the man of endless desire and excessive pleasure.”

?i eu sunt dependent numai de tine Iubito_Una precum Zamfirescu

actor normal îndr?gostit pân?-n cre?tet frumos ?i nebun ca Juan
ce ne-a incitat atât de mult ridicând sala în picioare
prin jocul s?u de Zoro c?ruia-i sem?n… la nasul meu de Cyrano
sau prin vorbele ?optite Conchitei înc? din primul s?u act (neconsumat)
dup? perdea în microfon
amplificându-?i declara?ia recitat? cu s?rut?ri la urechea ei
ori din al doilea act
(consumat)
dup? coit când ea-i felicitat? de Elvira –
so?ia sa ce-l reg?sise dup? dou? decenii de-absen?? –
so?ia modern iert?toare ce nu i-a str?puns decât merele din co?
cu stiletul mândriei ultragiate

?i-aduci aminte c? în satul fântânii p?r?site ?i-al hanului mor?ii
unde apare Don Juan cu-ai s?i cincizeci de ani (în)trecu?i
de-atâtea glorii circula deja faima virilit??ii sale
Conchita o cultiva sfânt precum toate nubilele Spaniei
iubitul ei bard ??ran Mico la fel credea c? va da nas în nas cu el
?i va deveni un genial scriitor – viitorul dramaturg Tirso de Molina

când a v?zut-o întâia dat? Juan a fost rugat de ea
s-o mângâie s-o strâng? s?-i rup? fructe direct din carnea tare
supersti?ia era chiar o lege
Conchita ?tia c? el e Zbur?torul lumii ce-i poate da farmec întreit
dac? ajunge-n patul s?u – prima noapte-i jertfit? st?pânului Amor –
îns? actorul Zamfirescu-i maestru
Conchita (sau rolul ei asumat de Katia Pascariu) î?i strânge ochii
se vrea acum (nu în alt timp de c?tre altcineva) dezvirginat?
îns? nu prime?te de la Zbur?tor decât o mângâiere de fulger timid
în?bu?it acordat pe sub bra? pe obrazul ei imediat dep?rtat
pe semne c? nu mai credea(m) s?-(m?)ntâlneasc? femeia

“But beyond the seducer there is another Don Juan, the refractor, the transgressor, the one who though sinful and delinquent tries to insolently break all norms and laws.”

Conchita danseaz? ca tine Iubito_Una
Conchita e?ti tu – Ultima_Una mea aventur?
Totala_Una dispens? ce mi-a fost dat? înaintea arunc?rii-n fântân?
de c?tre Executorul Interpolului de moravuri
(în interpretarea fulminant? ?i iezuit? a lui Ionel Mih?ilescu)

“From this deviant character, the romanticism created the outlaw, the glorious revolutionary, while our age celebrates in Don Juan either the marginal representative of a class that rejects his values or the opponent, the man of refusal in a society where he can not find his place anylonger.”

Juan (alias Zamfirescu) î?i replic? Conchito
c? nu iubirea patimei ai a?teptat-o
ci iubirea tandre?ei deplin împ?rt??ite de noi doi
eu “sem?n cu Voievodul Ţiganilor” – bine mi-a zis-o Marin Mincu
înainte cu dou? s?ptâmâni de-a fi vizitat de Executor
?i abia acum când termin romanul ?tiu c? sunt Iorgovanul t?u r?t?citor
cu aer de spaniol ori de b??tina? sud-argentinian

patul prenup?ial
pe care mi l-ai preg?tit
e f?cut de tine Iubito_Una
din iarb? crud colorat?
?i acoperit de mâna ta priceput?
cu mantia mea în?eptit împletit?
c-un grena de Don Juan
îmb?trânit canonit ?i c?init de to?i pân? s? te cunosc


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »