cele mai recente
poezii de dragoste

Dou? lumi - cea a b?rba?ilor r?t?cit? în cealalt?... de femiele lor (9)

Colectia: Poezii de Dragoste


Am crezut c? trupul t?u îl jinduie?te pe-al meu
?i i-am stârnit tâlcurile ascunse –

S?rut?ri pe obraz
?inerea de mân?
gâdilatul urechii cu limba
pupatul tâmplei ?i frun?ii

Înc? de la prima vedere
capul mi-a fost luat în st?pânire de tine iubito
pe termen nesfâr?it
când m-ai acceptat c-un s?rut
apoi tu ?i eu devenir?m gâtul umerii pieptul mâinile
ochii inima hainele care tresar ori se-adun?
incluse la capitolul achizi?ion?rii efectivului
de lupt? deschis? în pat

Vara se instaleaz?
cu toat? familia distrac?iilor
iar noi prob?m împreun?
ceea ce poate rezista
atât de pl?cut
crearea ?i-n ambient a iubirii
din cuvinte ?i gesturi
ardoare unul de altul
ca o bucat? eu din tine t?iat?
eclips? pe cer –

Tu soare iar eu umbr? neagr?
dorul ?i tâlcul celor zece nop?i cu tine m? ?ine treaz


***


Eram compus doar din crengi putreg?ite de ninsori
cu bube cr?p?turi pecingini mu?chi licheni
de-mi luaser? urechiu?ele ciuperci de lemn fa?a
uitasem s? mai v?d st?pânit dev?lm??it penumbra
pe care p?tulul meu umed ?i frunzele evantai o d?deau

Urechile ro?ii ondulate mici ?i mari f?ceau ?i ele pori
în loc de ochi gur? nas barb? –
î?i d?deau ele seama c? dac?
trec în raid prin vegeta?ia obrajilor
le va ateriza în s?rut luminos
aparatul înzestrat cu cinci lame în fa?? ?i una în spate
precum o coas? performant?
de f?cut c?pi?e din pricolici ?i moroi

?i a ap?rut în mijlocul s?lb?ticirii mele OZN-ul t?u
cercetând parc? naiv dac? nu st? pe teren minat
iar când a v?zut atâtea urechiu?e de patimi
crescute ?i din trunchiul rebegit ?i din crengile-mi inutile
a pus repede trepiedul gr?tarului le-a sp?lat la ci?mea
f?cându-le pu?in conteaz? s?rat-piperarea lor
îns? rumenite pe margini
la focul a?trilor cule?i de noi duduind soba

În mijlocul trupului meu
am hala planetei din care vii
o hal? holospa?iat? a desf?t?rii
cu trufele min?ii tale ?i compasul inimii care mi-o circumscrie pe-a mea
fiind înfipte ca stâlpii Indiei extraterestre
sau de lâng? piramida aztec? în trepte pe unde soarele se furi?eaz?
deasupra sarcofagului ce-mi va lua trupul încrustat cu însemne astronomice
pe lespedea c?ruia s-a sculptat costum de viitor explorator
tub caschet? aparatur? avansat? de zbor
numai pentru a-l teleporta în norii t?i


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »