cele mai recente
poezii de dragoste

Dou? lumi - cea a b?rba?ilor r?t?cit? în cealalt? de femeile lor (3)

Colectia: Poezii de Dragoste


1. La început a fost corpul t?u, de femeie. Din corpul t?u a ie?it lumina ?i întunericul. Penumbra, clarobscurul, semiluminozitatea s-au desprins pe urm?, sfârâind c?lcâiele.

2. Sânii t?i cu sfârcuri mari au ad?pat cerul ?i-au crescut ca din p?mânt ?i iarb? verde nucleele stelelor.

3. Ţi-ai întins bra?ele când în sistem deltaplan, când în sistem de lansare a rachetei. Iar mâinile tale împletesc p?rul meu în fusta înflorat? de pânz? topit?, care-?i flutur? pe birou. Exact! Iat?-mi platforma de lansare, ca satelit artificial. Înaintea unei nun?i unde-am stat pân? la perini??, am f?cut rodajul costumelor pentru viitoarea noastr? cununie.

4. St?teau vie?ile tuturor oamenilor la pând?. În a?teptarea momentului s? se alipeasc? de trupurile singulare iradiate. Acestea se z?mislesc ?i acum prin energiile necreate din fiin?a divin? suprem?. Duhul Sfânt le lua de ciuful aurei, le d?dea câte o recomandare secret?, ca s?-?i întâlneasc? perechea psiho-somatic? ?i pneumatic?, apoi le înv??a zborul din afara ve?niciei.
Tu, iubito, ai primit ca semne distinctive imagina?ia ?i p?tima?a fire.

5. Labiile tale, vulva, muntele lui Venus le cuprind lacom în creierul meu atunci când te privesc în cad?. M?nânci înghe?at?. Iar din lun? se creeaz? o adev?rat? oglind? retrovizoare a Genezei între coapsele tale perfecte.

6. Când mi-ai sp?lat ?i tu t?lpile r?nite c?utându-te, am constatat c? aventura existen?ial? are în sfâr?it rost.

7. Când m-ai l?sat s? î?i s?rut buzele în gr?din? te-am recunoscut. De când m-ai invitat la tine acas?, m? simt acas?. Hai s? ne revan??m pentru tot timpul c?ut?rilor. Mâinile, picioarele, piepturile devin în mod concomitent, magnetizate, contorsionate ?i relaxate. Penisul meu se lipe?te ca un arcu? când vrea s? scoat? cântec din clitorisul ?i labiile tale de magnolie roz ?i lalea neagr?.

8. Când ne-am iubit ast?zi – a câta oar? de zile în ?ir! – ?i-am spus c? sunt ner?bd?tor ?i, paradoxal, plin de r?bdare. Înainte nu am sim?it aerul r?coros care poate veni brusc din corpul t?u încins de mine. Coloana ta – vertebrele elastice – trebuie utilizat? fotografic, pictural, sculptural sau în instala?iile din arta contemporan?, în cele anticipate de c?tre Marcel Duchamp. Iar dac? e?ti lâng? mine, iubito, nu înseamn? c? nu e?ti ?i primul personaj fantastic, catapultat din ve?nicie în istorie. Ia-m? de-aici în orgasmul t?u, c?ruia îi dedic timpul ?i tr?irile mele!

9. Nou? nu mai exist?, ci doar a noastr?-i toat? lumea


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »