cele mai recente
poezii de dragoste

15 ianuarie (cinci s?pt?mâni de când...)

Colectia: Poezii de DragosteDoamne, cât de singur
sunt de-un veac!
Iubitei i-am gre?it
în decembrie, pe opt.
Un cuvânt necugetat.
?i i-am r?nit inima.
Nu-mi explic.
Cu-aceast? lun? m?-mp?cam!
Prea norocoas? lun? a iubirii,
te regret în zeci de feluri,
sute ?i mii de ori!...
Mi-am secat singur albia,
înghi?ând lacrimi de neputin??.
Devin sloi, nu pot auzi nimic.
Decât izvorul vocii Tale.
Doamne-al meu !

Doamne, am ratat
s?-?i devin cavaler imperial!
Sunt un clovn c?zut în lupt?.
Dac? m? vei reimagina, dup? m?cel…
S?-mi schimbi fesul de-arlechin g?urit,
S?-mi co?i dominoul c?s?pit,
ca s? ies cu ghetele r?sfrânte peste front,
dar n-o s? ui?i nici Tu, Înalte,
c-am fost mort ?i înc? sunt, numai dup? ea…

Mi-am înclinat capul.
Ca un om de rând.
Sabia Ta nu m-a distins
dintre candida?i.
Chiar îi pl?ceam
trimisului T?u cu aspect feminin ?
De ce n-am t?cut pe opt?!
Juram c-o s? m-alegi…

Doamne, cât po?i,
d? timpul înapoi,
iar de nu po?i,
î?i mul?umesc supus !

Când ml?di?a credin?ei
mi se va ridica-n altoi,
o s? cerceteze-un bra?
cristalin cursul meu secat?

Doamne, Î?i promit,
c? m-am schimbat de-acum.
Doamne, nu mai sunt trupul de ieri inert,
am suflet d?ruit.
Sufletul mi-este încredin?at.
C? nu m? vei l?sa.
Eu stau sub pa?ii T?i.
Nu m-ocoli ! D?-mi un bocanc ! Doi…

?i Petru s-a îndurat de-un F?t-
Frumos-din-Lacrim? f?cut ??rân?.
Scuip?-mi înc? o dat? via?? peste oase!
S?-mi mai curmi din vin? !
Apleac?-?i fruntea Ta cu pacea peste mine.

Ia-mi mâna din genune.
Imprim?-mi un arc voltaic
în inima ce mi-a cr?pat
f?r? b?t?i de aripi...

P??e?te pe ?ira spin?rii mele.
Vezi, Doamne, cât s-a-ncovoiat?
Aproape seam?n? cu cheile Dobrogei.
Prin piept s-a adâncit pe?terea lui Adam.
Aici, peste ochii cu cearc?ne,
e Dealul C?p??ânii.

De când s-a întâmplat?
De când stau încremenit?
De când vulturul m? scurm??
De când scot recolte nes?pat ?
De când durez prin iarn? s?getat ?
Nu ?tiu de când, Doamne, stau.
Stau ca zmeul în p?mânt uitat.
Auzi, s? fiu iubit…, apoi s? decad !
S?-mi fac, dup? puteri, cât de cât misiunea,
dar s? m? descurajez subit, s? r?mân f?r? un sfan?,
apoi s? v?d c? lucrul cel adev?rat s-a dep?rtat!
P?i nici în copil?rie nu mi-a fost dat
s? intru, ca acum – de voie, în co?mar!

Doamne, st? lumea ?i se uit? ca-ntr-o sal?
la saltul înapoi, la clipa de om la?, n?tâng, tâmpit...
Doamne, stau îngerii-n sobor ?i-mi urzesc
o saltea, pentru c? atunci când s?rii, n-aveam!
M-am aruncat ca un bolid. M-am sf?râmat.
?tiam c? sunt mai alungat din Cer decât...
Nu mai vorbesc! De-acum s? se clatine sala!
Pu?in am îndurat. Mult timp m? mai rabzi.
Sala Ta care m? absoarbe e departe. Sala asta ce-i?
E o sal? p?relnic? via?a f?r? iubita mea.
Se uit? la mine cum gesticulez. Ca Dan Puric.
Ca Pierre Marguerite în sceneta pierderii de sine.
O pantomim? cu Pierrot. Asta sunt eu acum.
O arlechinad? fluierat?.

Post Scriptum: Serbarea cu Eminescu a fost m?rea??!
Elevii mei, entuzia?ti. Desene, recitaluri de poezii.
Cerc artistic. Seminar despre via?a Poetului.
P?cat c? n-a fost m?car... o secund?,
Doamne, s? m? vad?-n gând ea!

Desene:
“Memento mori” – dinar macedonean, steag dacic, cal roman

“Cr?iasa din pove?ti” – trandafiri în ap? ?i v?zduh (cum eram noi la început)


Portret Eminescu la Viena. Iar jos,
el ca înger, deasupra Raluc?i, mama sa.

Înc? un desen cu poemul fantastic “Vis” –
ultimele trepte, se vede ca-n oglind?,
iar un porumbel, Duhul Sfânt, îi d? coroan?
lui Eminescu, vis?torului ce s-a visat!

Alte dou? desene ale unei eleve artiste,
care n-a putut s? vin? s?pt?mâna asta la ?coal?
ca s?-?i recite ?i poeziile din “Caietul” ei
?inut secret pân? mai ieri – ce sper s-apar? ?i-n revist? :

Unul, c-un ?arpe v?rgat ca anaconda, în verde cu ro?u îns?,
cu o creast?-coroan? mai mare decât cea de p?un, rotund?.
?arpele e fug?rit de-o inim? înl?crimat?, golit? de efort.

Cel?lalt, cu flori viu colorate-n lumina lunii.
Din bra?ul unui trandafir galben-portocaliu iese-un fluture bleu.
În dreapta sunt alte flori. Una ro?ie, cu patru petale. Un ciulin mov.
Ca un arici rotund. ?i altele. Iar deasupra, zeci de p?s?ri m?iestre –
Miaz?noaptea multiplicat?.
Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »