cele mai recente
poezii de dragoste

Urât de urât

Colectia: Poezii de Dragoste


Urâtul este tot ce ne-a mai r?mas. Cu el ne trezim. Cu el defil?m electoral. Cu nelini?tea ?i angoasa traiului de azi pe mâine ne culc?m.
Urâtul ar fi chiar natura scrisului celor din ultima genera?ie artistic?. El provine din absurd, nonsens, paradox, dilem?, dezordine, corup?ie, nepotism, camuflare, neverticalitate, cabotinism, grea??, marasm, urlet, secet?, igrasie...
Urât s-a f?cut. Negru de tot. Sufletele migreaz? deja spre bolgiile urâtului atotst?pânitor. Cortegii de urâ?i masca?i. Un carnaval al frumosului mondial. Al lucrului pervers de bine acoperit. Nu mai ?tim s? tr?im, pentru ce tr?im, pentru cine tr?im... Urât? e c?lc?tura noastr? pe acest p?mânt. P?cat de urma?i...

Urâtul nu distruge chiar tot. Las? dragostea neatins?.
Cu cât este urâtul mai agresiv, cu atât i se împotrive?te dragostea mai blând ?i drept.

Urâtul, nu adev?rul o s? umble la urm? cu capul spart prin lume.

Dragostea î?i bea tragic urâtul, îi soarbe t?ria. Al?turi de încrederea în ceva, în cineva...


Trimite si tu o poezie de dragoste! Trebuie sa iti creezi un cont pe site-ul oficial de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii de dragoste" vor aparea pe acest site.

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »