dan petrut camui
cele mai recente
poezii de dragoste

Pe coloana albastra sunt prezentate cele mai recente poezii de dragoste ale acestui autor.

dan petrut camui - Poezii de Dragoste

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »

Cel mai recent text semnat dan petrut camui


dubla via?? a copacilor


m-am a?ezat ?i
am plâns,
ora?ul
inundabil, în cartiere, înainta
muncitore?te,
din epoca de aur, oamenii nu mai aplaudaser? pâinea
adus? cu elicopterul,
armatei îi revenise hr?nirea popula?iei.

eram ucenic în prelucrarea cuvintelor neferoase,
am înv??at tot ce trebuia, s? fiu bine v?zut,
mi-am f?cut un selfie cu p?s?ri
în pom,
spatele zilei suferise primul atac terorist,
schije de culori amestecate la cald îmi br?zdau privirea;
ce mai r?m?sese nu înc?puse în fotografie.

nea victor ?i tanti marrana, cu mâna pe sticl?,
se certau cine s? împart?
sfin?ilor
le spuneam despre tine,
la copulativ.

îmi erai suficient? pentru orice fel de excese,
aveam exclusivitate pe linie genealogic?,
inventam un loc potrivit, nu pentru a în?l?a rug?ciuni,
doar s?-mi u?urez sufletul de p?catul ochilor,
undeva nu prea departe, cât s?-mi treac?,
dar nici prea aproape, încât s? m? sperie.

ciuleam urechile pentru orice sunet, m? preg?team s?-mi ap?s inima,
dealul acesta pustiu atrage r?ul,
electrificarea p?rea dansul unor strigoi,
o parte de cimitir se oprise sub strea?ina casei,
câinii s?pau la funda?ia gardului,
o mân? de stele otr?veau
greierii
scoteau c?r?mizi, în ?ir indian,
vorbeau între ei;
numai eu puteam s? m? îndr?gostesc într-un astfel de loc
jum?tate sfânt, jum?tate p?gân.

î?i umezeam buzele cu restul de ap?,
limba înc?rcat? rostea lucruri care nici nu ?tiam c?
se pot întâmpla între un b?rbat ?i o femeie,
degetele umblau prin trupul întins
din mijloc,
se l?sa când pe o coaps?, când pe alta,
la baza gâtului se adunau senza?iile ca un mu?uroi de furnici
greu de împr??tiat.

m? luam dup? windows-ul t?u f?r? licen??,
dac? mi se întâmpla ceva, nu m? putea g?si nimeni,
sub brad, tanti marrana scria cadourile, mai pu?in
ziua
de mâine
o considera fals?, din moment ce trecuse
cu toate necazurile;
îi sim?eam respira?ia alcoolic? pe hârtie, picura destul de pervers pentru
a avea scuza unui sân înfundat,

m-am f?cut covrig
precum între cei patru pere?i ai uterului,
m? sim?eam
un embrion
incon?tient de lupta pentru existen??-
nea victor sughi?a aproape
de grajd
ne-am ?ters transpira?ia de pe frunte, am scos vin,
i-am pus de b?ut,
r?suflând u?ura?i,

o vreme am râs despre asta.