C?t?lin Al DOAMNEI
cele mai recente
poezii de dragoste

Pe coloana albastra sunt prezentate cele mai recente poezii de dragoste ale acestui autor.

C?t?lin Al DOAMNEI - Poezii de Dragoste

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »

Cel mai recent text semnat C?t?lin Al DOAMNEI


o sut? de secunde f?r? tine


în acea zi hamas declan?ase sfâr?itul
numele de cod aici începe sfâr?itul
începusem s? v?d g?ri aeroporturi universit??i închise
oameni pr?bu?i?i pe str?zi ca dup? hiroshima
la întrebarea medicilor cine e?ti tu
le-am r?spuns ea este eu ?i brusc din transcendent
telefonul sfântului paisie aghioritul a gonit în neagr?
pr?pastie ?i f?r? de cap?t demonii ce-mi voiau sufletul
nu mai exista timp spa?iu stare de veghe ori vis
totul fusese
?i-n acele o sut? de secunde f?r? tine
mi s-au în?epenit mâinile
statuie deveniser? picioarele ?i de neridicat
cu macaraua iluziei despre fericire
nimeni nu poate vorbi congruent despre fericire
nici m?car tu când nu e?ti sigur? cât voi mai tr?i
mi se împ?ienjeniser? ochii urechile captau
muzica sferelor ?i un fel de vaiet cosmic
ai în?eles bine starea de a fi om viu este profund tragic?
?i nu-?i prea vine s-o tr?ie?ti ca ?i moartea prea devreme
foarte târziu
era într-o noapte dup? miezonoptic?
în pe?tera sfintei teodora de la sihla
l-am în?eles pe verlaine
o pas?re dumnezeiasc? î?i avea s?la?ul acolo
a zburat din cuib ?i m-a lovit cu aripile peste fa??
a f?cut mai multe ocoluri deasupra mea ?i verlaine surâdea fericit
în acele o sut? de secunde f?r? tine de câte ori a dat din aripi
dumnezeiasca pas?re cu pene de aur moi intangibile pentru muritori
pentru profani ca ?i pentru oameni sacri în pe?tera sfintei teodora de la sihla
verlaine surâdea fericit monahii nu- ?i terminaser? canonul de metanii
?i oricum cei mai spori?i nu aveau timp de via?a altora
tr?ind în alte dimensiuni o viziune a treptelor rug?ciunii printre mun?i
unde sfântul paisie aghioritul d?duse un telefon transcendentului
gonind demonii din via?a mea deluroas? ?i spunându-mi c? ai s? vii
de mult nu mai urm?ream ?tirile nu mai citeam ziarele totul breaknews
era numai despre tine din tot ceea ce incon?tientul colectiv îmi d?ruise
felul t?u de a m? pip?i cu degetele pianine rar ?i cu un fel de c?ldur? uman?
c?reia în facere i s-a spus femeie apoi am aflat
hamas ?i netanyahu începuser? negocierile nimeni nu d? cu pumnul
în masa de pe care se împarte pîinea durerii ?i se bea apa întrist?rii
dintr-o ulcic? de lut te-am z?rit cum m? vezi murind eram în sicriu
m? a?ezaser? pe vertical? începuse?i s? te teleportezi în timpul mort al vie?ii mele
ai intrat în sicriu mi te-ai a?ezat al?turi disp?ruse orice form? de ironie
care s? rup? lope?ile groparilor pe scânduri negeluite
shakespeare repeta de unul singur romeo ?i julieta
erai îmbr?cat?-n rochie alb? ?i aveai mâini translucide
nu putem locui printre oase ai spus s? ie?im unde ne e locul
dou? mâini nev?zute ne-au scos din sicriul adus în lumin? în form? de X
atât de mult ne iubea lumea în ziua în care s-a n?scut shakespeare
demonii au plecat definitiv din via?a mea
ai trecut prin mine cum trec uneori planetele unele prin altele
?i se aliniaz? devenind stele fixe ?i gemene
?i nu exist? moarte