Irina Lazar
cele mai recente
poezii de dragoste

Pe coloana albastra sunt prezentate cele mai recente poezii de dragoste ale acestui autor.

Irina Lazar - Poezii de Dragoste

Incadrat la Poezii | 1 comentariu »

Cel mai recent text semnat Irina Lazar


floare de ghea?? pe geamul t?u excesiv de transparent


când gerul desena ferestrele, ne adunam noi în?ine
în mii de m?rg?ritare
s? ne spunem pove?ti
cu timpul toate florile înghe?ate s-au transformat
într-o singur? floare
am spus c? te voi întâlni ?i te-am întâlnit
am spus c? vom sta de mân? ?i am stat
am spus c? ne va stropi într-o diminea??
ma?ina de cur??at str?zile ?i peste râsul meu s-a a?ternut neaua
am spus o mul?ime de lucruri, altele auzite, altele v?zute
altele neîn?elese
tu ai murit a?a cum ai vrut
eu înc? nu ?tiu cum voi ajunge la tine,
cu floarea mea ro?ie înghe?at?.